Ірина Гаврилюк
Ірина Гаврилюк
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, ФІСФ, кафедра теорії та практики романо-германських мов
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Власна назва та її трансформації у сленгах, арго та іншій маргінальній лексиці (зіставлення на матеріалі української, французької й англійської мов)
І Гаврилюк
Science And Education. A New Dimension. Philology 21 (98), 63-67, 2016
32016
Poetonimosfera romanu Albera Kamiu «Storonnii»
IS Havryliuk
Onomastychni nauky. Nо 4, 55-57, 2012
22012
Поетонімні опозиції в художньому тексті: лінгвальні параметри типологізації
І Гаврилюк
Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
12017
Творення комічного в постмодерній поезії засобами поетонімії (на матеріалі збірки С. Прилуцького "Дзевяностыя forever")
ІС Гаврилюк
Science and Education a New Dimension. Philology 5 (117), 16-18, 2017
12017
Семантика і функції онімів у протестних гаслах (на прикладі гасел травневих протестів 1968 року у Франції)
І Гаврилюк
Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія …, 2016
12016
Типологія поетонімної опозиції
ІС Гаврилюк
Записки з ономастики 18, 128-135, 2015
12015
Кореферентна номінація як поетонімна опозиція
І Гаврилюк
Science and Education a New Dimension. Philology 3 (39), 25-30, 2015
1*2015
Роль контексту в реалізації онімної опозиції або Америка vs. Америка в поезії Алллена Ґінзберґа
ІС Гаврилюк
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 34-42, 2013
12013
Поетонімосфера роману Альбера Камю «Сторонній»
ІС Гаврилюк
Ономастичні науки, 2012
12012
Красуня та чудовисько або опозиція прекрасне–потворне в поетонімосфері
ІС Гаврилюк
Восточноукраинский лингвистический сборник:[сб. науч. тр./отв. ред. ЕС Отин …, 2012
12012
Структура і семантика поетонімних опозицій у художньому тексті
І Гаврилюк
2018
BREXIT AND OTHER EXITS: ONYM PLAY IN CONTEMPORARY POLITICAL NAMING
I HAVRYLIUK
Записки з ономастики, 2018
2018
Game of Names in Baroque Poetry
I Havryliuk
Idil Sanat ve Dil Dergisi 7 (41), 9-14, 2018
2018
Експресивна номінація в сучасному топоніміконі.
I Havryliuk
Лінгвістичні студії, 161-165, 2017
2017
Екпресивна номінація в сучасному топоніміконі
ІС Гаврилюк
Лінгвістичні студії, 161-165, 2017
2017
Легенда про Льйорону. Проблема символіки імен жіночих водних божеств у латиноамериканській та українській міфології. Зіставний аспект
ІС Гаврилюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені АС Макаренка протокол № 14 від 24.06. 2016р.
ТГ Павленко, ІС Гаврилюк
2016
Структурування поетонімосфери художнього твору навколо базових поетонімних опозицій (на матеріалі повісті О. Пройслера "Крабат")
ІС Гаврилюк
Science And Education. A New Dimension. Philology 3 (15), 47-50, 2015
2015
Творення комічного засобами поетонімних зв'язків у віршах С. Жадана
ІС Гаврилюк
Восточноукраинский лингвистический сборник 16, 35-43, 2015
2015
СЕМАНТИКА АНТРОПОНІМА У СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ: СПІВСТАВЛЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ
В Герасимчук, В Михайленко, Ю Ковалюк, ОЛ Зокрема
Збірник присвячений актуальним проблемам філології. Тематика статей охоплює …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20