Наталія Володимирівна Вовкотруб /Natalia Vovkotrub orcid.org/0000-0003-3297-454X
Наталія Володимирівна Вовкотруб /Natalia Vovkotrub orcid.org/0000-0003-3297-454X
Білоцерківський національний аграрний університе (БНАУ) / Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біохімічні методи дослідження крові тварин
ВІ Левченко, ЮМ Новожицька, ВВ Сахнюк, МЯ Тишківський, ...
Білоцерківський ДАУ, 2004
362004
Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін, МВ Рубленко, ВВ Сахнюк, ...
Аграрна освіта, 2010
192010
Metody laboratornoi'klinichnoi'diagnostyky hvorob tvaryn
VI Levchenko, VI Golovaha, IP Kondrahin, MV Rublenko, VV Sahnjuk, ...
K.: Agrarna osvita (in Ukrainian), 2010
152010
Клінічна діагностика хвороб тварин
ВІ Левченко, ВВ Влізло, ІП Кондрахін, НВ Вовкотруб
Біла Церква, 2017
142017
Нефротичний синдром у високопродуктивних корів і новонароджених телят (патогенез, діагностика і лікування)
НВ Вовкотруб
Біла Церква.–22 с, 22, 2005
142005
Changes in erythrocytopoesis indices in dogs with babesiosis
VI Holovakha, ОV Piddubnуak, TI Bakhur, NV Vovkotrub, AA Antipov, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 9 (3), 2018
132018
Нефротичний синдром у високопродуктивних корів
НВ Вовкотруб
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту.–Біла Церква, 41-46, 2000
92000
Veterynarna klinichna biokhimiia
MI Kartashov, OP Tymoshenko, DV Kibkalo, SB Borovkov, HV Vikulina, ...
Kharkiv: Espada, 2010
62010
Клініко-біохімічний статус та морфологічні зміни нирок при гепато-ренальному синдромі у високопродуктивних корів
МВУ НВ Вовкотруб, ВІ Левченко, ВВ Сахнюк
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету, 124-131, 2004
6*2004
Внутрішні хвороби високопродуктивних корів (етіологія, діагностика, лікування і профілактика)
ВНВ Левченко В.І. Кондрахін І.П., Сахнюк В.В.
42007
Эндотоксикоз при абомазоэнтеритах у телят
АА Белко, ОО Бєлко, АА Мацинович, АО Мацинович, ВП Баран, ...
БНАУ, 2016
12016
Лабораторне дослідження крові тварин та інтерпретація його результатів: Методичний посібник для підготовки фахівців напряму "Ветеринарна медицина" за кредитно-модульною …
ВНВ Левченко В.І., Головаха, В.І, Сахнюк В.В.
12015
Лабораторне дослідження крові тварин та інтерпретація його результатів: Методичний посібник для підготовки фахівців напряму "Ветеринарна медицина" за кредитно-модульною …
НВВ ВІ Левченко, ВІ Головаха, ВВ Сахнюк, ВМ Безух
Біла Церква, 2015
12015
ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК В ІМПОРТОВАНИХ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ
НВ ВОВКОТРУБ, ВВ ПОРОШИНСЬКИЙ, АВ ХАРЧЕНКО
Науковий вісник ветеринарної медицини 7 (83), 25-29, 2011
12011
Ефективність дії Вітазалу на лошат за анемічного синдрому
VI Holovakha, OV Piddubnуak, NV Vovkotrub, NI Suslova, DD Bіlyі
Theoretical and Applied Veterinary Medicine 8 (4), 246-250, 2020
2020
Ефективність дії Вітазалу на лошат за анемічного синдрому
ВІ Головаха, ОВ Піддубняк, НВ Вовкотруб, НІ Cуслова, ДД Білий
Дніпровський ДАЕУ, 2020
2020
Моніторинг інформативності ензимодіагностики за внутрішніх хвороб дрібних домашніх тварин
АГ Крівенко, НВ Вовкотруб
БНАУ, 2020
2020
Monitoring of changes in mineral and vitamin metabolism under the influence of feed additive in piglets with experimental associated mycotoxicosis
A Andriychuk, A Melnyk, N Vovkotrub
БНАУ, 2020
2020
Дилатаційна кардіоміопатія у собак: діагностика і лікування
РА Огілько, НВ Вовкотруб
БНАУ, 2020
2020
Атопічний дерматит у собак: етіологія, діагностика та лікування
ЄМ Круглов, НВ Вовкотруб
БНАУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20