Наталія Володимирівна Вовкотруб /Natalia Vovkotrub orcid.org/0000-0003-3297-454X
Наталія Володимирівна Вовкотруб /Natalia Vovkotrub orcid.org/0000-0003-3297-454X
Білоцерківський національний аграрний університе (БНАУ) / Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Біохімічні методи дослідження крові тварин
ВІ Левченко, ЮМ Новожицька, ВВ Сахнюк, МЯ Тишківський, ...
Білоцерківський ДАУ, 2004
232004
Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін, МВ Рубленко, ВВ Сахнюк, ...
Аграрна освіта, 2010
162010
Нефротичний синдром у високопродуктивних корів і новонароджених телят (патогенез, діагностика і лікування)
НВ Вовкотруб
Біла Церква.–22 с, 22, 2005
142005
Клінічна діагностика хвороб тварин
ВІ Левченко, ВВ Влізло, ІП Кондрахін, НВ Вовкотруб
Біла Церква, 2017
132017
Нефротичний синдром у високопродуктивних корів
НВ Вовкотруб
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту.–Біла Церква, 41-46, 2000
92000
Клініко-біохімічний статус та морфологічні зміни нирок при гепато-ренальному синдромі у високопродуктивних корів
МВУ НВ Вовкотруб, ВІ Левченко, ВВ Сахнюк
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету, 124-131, 2004
4*2004
Внутрішні хвороби високопродуктивних корів (етіологія, діагностика, лікування і профілактика)
ВНВ Левченко В.І. Кондрахін І.П., Сахнюк В.В.
32007
Эндотоксикоз при абомазоэнтеритах у телят
АА Белко, ОО Бєлко, АА Мацинович, АО Мацинович, ВП Баран, ...
БНАУ, 2016
12016
ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК В ІМПОРТОВАНИХ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ
НВ ВОВКОТРУБ, ВВ ПОРОШИНСЬКИЙ, АВ ХАРЧЕНКО
Науковий вісник ветеринарної медицини 7 (83), 25-29, 2011
12011
Вплив препарату «Абетка для тварин» на А-вітамінний і мінеральний обмін у коней
ЛМ Богатко, ВМ Безух, НВ Вовкотруб, АЮ Мельник, ММ Саморай
БНАУ, 2019
2019
Діагностика кетозу високопродуктивних корів за використання системи Сow Manager
НВ Вовкотруб
БНАУ, 2019
2019
Менеджмент поголів’я дійних корів як основа профілактики хвороб високої продуктивності
НВ Вовкотруб
БНАУ, 2018
2018
ВОВКОТРУБ НВ, канд. вет. наук© ілоцерківський національний аграрний університет МЕНЕДЖМЕНТ ПОГОЛІВ’Я ДІЙНИХ КОРІВ ЯК ОСНОВА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
НВ Вовкотруб
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2018
2018
Вплив препарату абетка для тварин на показники еритроцитопоезу в поросят
АЮ Мельник, ВМ Безух, ОМ Дубін, ВП Москаленко, НВ Вовкотруб, ...
Науковий вісник ветеринарної медицини, 65-71, 2018
2018
Активность α-амилазы и показатели обмена липидов в оценке функционального состояния поджелудочной железы у высокопродуктивных коров
НВ ВОВКОТРУБ, ВГ ВОВКОТРУБ
Науковий вісник ветеринарної медицини, 18-21, 2015
2015
Лабораторне дослідження крові тварин та інтерпретація його результатів: Методичний посібник для підготовки фахівців напряму "Ветеринарна медицина" за кредитно-модульною …
ВНВ Левченко В.І., Головаха, В.І, Сахнюк В.В.
2015
Активність α-амілази та показники обміну ліпідів в оцінці функціонального стану підшлункової залози у високопродуктивних корів
НВ Вовкотруб, ВГ Вовкотруб
Науковий вісник ветеринарної медицини, 18-21, 2015
2015
Изменения содержания общих липидов, холестерола и активности альфа-амилазы в сыворотке крови коров при патологии печени
НВ Вовкотруб
Науковий вісник ветеринарної медицини, 37-41, 2015
2015
Лабораторне дослідження крові тварин та інтерпретація його результатів: Методичний посібник для підготовки фахівців напряму "Ветеринарна медицина" за кредитно-модульною …
НВВ ВІ Левченко, ВІ Головаха, ВВ Сахнюк, ВМ Безух
Біла Церква, 2015
2015
Зміни вмісту загальних ліпідів, холестеролу та активності альфа-амілази в сироватці крові корів за патології печінки
НВ Вовкотруб
Науковий вісник ветеринарної медицини, 37-41, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20