Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
No verified email
TitleCited byYear
Эпилепсия
ЛА Дзяк, ЛР Зенков, АГ Кириченко
К.: Книга-плюс, 168, 2001
752001
Эпилепсия. Руководство для врачей
ЛА Дзяк, ЛР Зенков, АГ Кириченко
К.: Книга-плюс, 2001
252001
Структура первичной инвалидности населения Украины
АГ Кириченко
Universum: медицина и фармакология, 2014
92014
Результаты комплексного лечения больных с радикулопатией и радикулоишемией, обусловленными патологией межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника, с включением …
ЛА Дзяк, НА Зорин, АГ Кириченко, АН Шульга, ПА Хаитов, ВМ Сук
Український нейрохірургічний журнал, 98-101, 2004
82004
Сучасні аспекти хірургічного лікування крипторхізму у дітей
ЕГ Топка, ВМ Байбаков
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 6 (1), 91-94, 2007
62007
Клініко-епідеміологічні аспекти первинної інвалідності внаслідок черепно-мозкової травми
АГ Кириченко
Проблемы экологии и медицины 16 (1-2), 2012
42012
Новий спосіб поетапного хірургічного лікування крипторхізму в дітей
ВМ Байбаков
Медицина транспорту України, 15-21, 2008
42008
Кореляційний аналіз патогенезу чоловічого безпліддя
ВМ Байбаков
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2014
32014
Хірургічна корекція клініко-морфологічних змін венозної ланки дренажних систем яєчка при варикоцеле
ВМ Байбаков
Шпитальна хірургія, 71-74, 2013
32013
Нормативно-правові механізми забезпечення медико-соціального захисту учасників АТО в Україні
АГ Кириченко
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 435-444, 2016
22016
Исторические аспекты развития кадастра в России
АГ Кириченко, МВ Кучмасова, ИВ Яурова
Молодежный вектор развития аграрной науки, 212-216, 2015
22015
Хирургическая коррекция нарушений облитерации влагалищного отростка брюшины у детей
ВМ Байбаков
Хирургия детского возраста, 025-029, 2013
22013
Социально-эпидемиологические аспекты заболеваемости и первичной инвалидности вследствие неврологических заболеваний (эпилепсии)
АГ Кириченко
Проблемы экологии и медицины 16 (1-2), 2012
22012
ДИНАМІКА ПЕРВИННО ІНВАЛІДНОСТІ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАНИ
АГ Кириченко
22012
Морфологическое исследование сегментарного кровоснабжения яичек человека и животных в эксперименте
ЭГ Топка, ЕН Шарапова, ВМ Байбаков
Український морфологічний альманах, 55-56, 2011
22011
Морфофункціональні зміни венозного русла як ланки дренажної системи яєчка при травмуванні судинних анастомозів сім'яного канатика в експерименті
VM Baybakov
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 10 (4), 32-35, 2011
22011
История развития учения о перемещении яичка и лечения крипторхизма
ЕГ Топка, ВМ Байбаков, ЮВ Мамрак
Морфологiя 1 (1), 140-144, 2007
22007
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ І СТАРШИХ КУРСІВ КАФЕДР ГІГІЄНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ
СВ Абрамов, ВМ Байбаков, ЛВ Григоренко
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 47, 2019
12019
Недостатки существующей системы реабилитации инвалидов вследствие болезней нервной системы в Украине
АГ Кириченко
Universum: медицина и фармакология, 2014
12014
Визначення якості життя в осіб з обмеженими можливостями
АГ Кириченко
Медичні перспективи 19 (1), 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20