Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Эпилепсия
ЛА Дзяк, ЛР Зенков, АГ Кириченко
К.: Книга-плюс, 168, 2001
702001
Эпилепсия: Руководство для врачей
ЛА Дзяк, ЛР Зенков, АГ Кириченко
К: Книга-плюс, 2001
252001
Результаты комплексного лечения больных с радикулопатией и радикулоишемией, обусловленными патологией межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, с включением …
ЛА Дзяк, НА Зорин, АГ Кириченко, АН Шульга, ПА Хаитов, ВМ Сук
Український нейрохірургічний журнал, 2004
82004
Структура первичной инвалидности населения Украины
АГ Кириченко
Universum: медицина и фармакология, 2014
62014
Сучасні аспекти хірургічного лікування крипторхізму у дітей
ЕГ Топка, ВМ Байбаков
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 6 (1), 91-94, 2007
62007
Новий спосіб поетапного хірургічного лікування крипторхізму в дітей
ВМ Байбаков
Медицина транспорту України, 15-21, 2008
42008
Клініко-епідеміологічні аспекти первинної інвалідності внаслідок черепно-мозкової травми
АГ Кириченко
Проблемы экологии и медицины 16 (1-2), 2012
32012
Кореляційний аналіз патогенезу чоловічого безпліддя
ВМ Байбаков
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2014
22014
Хірургічна корекція клініко-морфологічних змін венозної ланки дренажних систем яєчка при варикоцеле
ВМ Байбаков
Шпитальна хірургія, 71-74, 2013
22013
Социально-эпидемиологические аспекты заболеваемости и первичной инвалидности вследствие неврологических заболеваний (эпилепсии)
АГ Кириченко
Проблемы экологии и медицины 16 (1-2), 2012
22012
ДИНАМІКА ПЕРВИННО ІНВАЛІДНОСТІ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАНИ
АГ Кириченко
22012
История развития учения о перемещении яичка и лечения крипторхизма
ЕГ Топка, ВМ Байбаков, ЮВ Мамрак
Морфологiя 1 (1), 140-144, 2007
22007
Захворюваність та інвалідність внаслідок патології нервової системи: провідні чинники та шляхи запобігання
АГ Кириченко
Медичні перспективи 18 (3), 2013
12013
Хирургическая коррекция нарушений облитерации влагалищного отростка брюшины у детей
ВМ Байбаков
Хирургия детского возраста, 025-029, 2013
12013
Морфологическое исследование сегментарного кровоснабжения яичек человека и животных в эксперименте
ЭГ Топка, ЕН Шарапова, ВМ Байбаков
Український морфологічний альманах, 55-56, 2011
12011
Морфофункціональні зміни венозного русла як ланки дренажної системи яєчка при травмуванні судинних анастомозів сім'яного канатика в експерименті
ВМ Байбаков
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 10 (4), 32-35, 2011
12011
Ультразвукова діагностика та хірургічне лікування крипторхізму у дітей
ВМ Байбаков
Хірургія дитячого віку, 19-23, 2009
12009
Лапароскопічна діагностика абдомінальних форм крипторхізму у дітей
ВМ Байбаков, ЕГ Топка
Медичні перспективи 11 (2), 2006
12006
Каталог положень, елементів орбіт геосинхронних космічних об'єктів GOCKU99 та особливості ототожнення активних геостаціонарних супутників
АГ Кириченко, ЛМ Кізюн, ВУ Клімик, КА Кудак, ГМ Мацо, МІ Демчик
Кинематика и физика небесных тел, 2001
12001
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО КОНЪЮНКТИВИТ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРИИ
БВ ГУЗЕНКО, НВ ГУЗЕНКО, МИ ТРУНОВ
Архивариус 1 (2), 5-7, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20