Подписаться
Олег Неханевич|Олег Неханевич|Oleh Nekhanevych|Oleg Nekhanevich|
Олег Неханевич|Олег Неханевич|Oleh Nekhanevych|Oleg Nekhanevich|
ГУ "Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины"
Подтвержден адрес электронной почты в домене dma.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
60-ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЮО Гайдаєв, ВО Яворська, ЮВ Фломін, ПУ Волошин, СМ Винничук, ...
232007
Fizychna reabilitatsiia, sportyvna medytsyna.[Phisical rehabilitation, sports medicine]
VV Abramov, VV Klapchuk, OB Nekhanevych, OL Smirnova, GV Dzyak, ...
Dnipropetrovsk: Zhurfond 456, 2014
212014
Фізична реабілітація, спортивна медицина: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів
ВВ Абрамов, ВВ Клапчук, ОБ Неханевич
Дніпропетровськ, Журфонд, 2014
152014
Діастолічна функція лівого шлуночка у спортсменів з малими аномаліями розвитку серця
ГВ Дзяк, ОБ Неханевич
Медичні перспективи, 10-15, 2015
82015
Анализ структуры повреждений у пациентов с застарелыми травмами дистальных отделов верхних конечностей
ВВ Абрамов, ЕВ Канюка, ОБ Неханевич
Вісник проблем біології і медицини 2 (3), 2014
82014
Особливості лікарського контролю за особами з ознаками дисплазії сполучної тканини на етапах відбору та спортивного вдосконалення: дис.… доктора мед. наук: 14.01. 24
ОБ Неханевич
автореф. дис.... д. м. н 40, 2016
62016
Physical rehabilitation, sports medicine
VV Abramov, OL Smirnova
Dnіpropetrovs'k, Zhurfond, 2014
62014
Ризик раптової смерті в спорті у осіб з ознаками дисплазії сполучної тканини (огляд літератури)
ОБ Неханевич, ВВ Абрамов
Медичні перспективи 18 (1), 04-08, 2013
52013
Особливості лікарського контролю за спортсменами з ознаками дисплазії сполучної тканини
ОБ Неханевич, ОЄ Дорофєєва, ОЛ Смирнова, ВВ Логвиненко
Вісник проблем біології і медицини 4 (2), 323-327, 2015
42015
Рівень фізичного розвитку, функціонального стану і здоров’я студентів медичного вищого навчального закладу з гіпермобільністю суглобів
ОБ Неханевич, ВБ Бакурідзе-Маніна
Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія, 71-74, 2014
42014
Фiзична реабiлiтацiя, спортивна медицина: пiдручник для студентiв вищих мед. навч. закладiв
ВВ Абрамов, ВВ Клапчук, ОБ Неханевич
42014
Фiзична реабiлiтацiя, спортивна медицина: пiдручник для студ. вищих мед. навч. закладiв за ред. професора ВВ Абрамова та доцента ОЛ Смирнової
ОБН ВВ Абрапмов, ВВ Клапчук
42014
Ознаки дезадаптації серцево-судинної системи до фізичних навантажень за даними варіабельності серцевого ритму
ОБ Неханевич
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 317-321, 2014
42014
Ризик серцево-судинних ускладнень при фізичних тренуваннях на уроках фізичного виховання серед студентів
ОБ Неханевич
Український морфологічний альманах, 12-14, 2013
42013
РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ВАЖКОЮ АТЛЕТИКОЮ ТА ТХЕКВОНДО
ОБ Неханевич
42010
Early signs of physical overstrain of the cardiovascular system in athletes with symptoms of connective tissue dysplasia
O Nekhanevych, V Bakuridze-Manina, V Khomenko
Journal of Physical Education and Sport 18, 1150-1154, 2018
32018
Cardiovascular system and musculoskeletal changes of the sportsmen with polymorphisms of COL1A1 gene
O Nekhanevych, V Zhyliuk, V Logvinenko, N Onul, O Khomiak
Georgian Medical News= Медицинские новости Грузии 9, 95-99, 2018
32018
The heart left ventricle diastolic function during exercises of different power in athletes
KY Nekhanevych О., Zhylyuk V., Logvinenko V.
Georgian Medical News, 52-58, 2017
3*2017
Оптимизация методов лечебной физической культуры при гастроэзофагельной рефлюксной болезни, обусловленной вегетативной дисфункцией
ЕЕ Дорофеева, ОБ Неханевич, ГС Урдина
Проблеми безперервної медичної освіти та науки 1, 67-72, 2016
32016
Вплив поліморфізму гену COL1A1 на стан опорно-рухового апарату та серцево-судинну систему
ОБ Неханевич
ScienceRise 11 (3 (16)), 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20