Олег Неханевич|Олег Неханевич|Oleh Nekhanevych|Oleg Nekhanevich|
Олег Неханевич|Олег Неханевич|Oleh Nekhanevych|Oleg Nekhanevich|
ГУ "Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины"
Подтвержден адрес электронной почты в домене dma.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
60-ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЮО Гайдаєв, ВО Яворська, ЮВ Фломін, ПУ Волошин, СМ Винничук, ...
212007
Анализ структуры повреждений у пациентов с застарелыми травмами дистальных отделов верхних конечностей
ВВ Абрамов, ЕВ Канюка, ОБ Неханевич
Вісник проблем біології і медицини 2 (3), 2014
72014
Physical rehabilitation, sports medicine
VV Abramov, VV Klapchuk, OB Nekhanevich, OL Smirnova, GV Dzyak
Dnipropetrovsk, Ukraine: Gurfond, 2014
62014
РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ВАЖКОЮ АТЛЕТИКОЮ ТА ТХЕКВОНДО
ОБ Неханевич
52010
Фiзична реабiлiтацiя, спортивна медицина: пiдручник для студ. вищих мед. навч. закладiв за ред. професора ВВ Абрамова та доцента ОЛ Смирнової
ВВ Абрамов, ВВ Клапчук, ОБ Неханевич
42014
Фiзична реабiлiтацiя, спортивна медицина: пiдручник для студ. вищих мед. навч. закладiв за ред. професора ВВ Абрамова та доцента ОЛ Смирнової
ОБН ВВ Абрапмов, ВВ Клапчук
42014
Оптимизация методов лечебной физической культуры при гастроэзофагельной рефлюксной болезни, обусловленной вегетативной дисфункцией
ЕЕ Дорофеева, ОБ Неханевич, ГС Урдина
Проблеми безперервної медичної освіти та науки 1, 67-72, 2016
32016
Особливості лікарського контролю за особами з ознаками дисплазії сполучної тканини на етапах відбору та спортивного вдосконалення: дис.… доктора мед. наук: 14.01. 24
ОБ Неханевич
Дніпропетровськ, 2016
32016
Вплив поліморфізму гену COL1A1 на стан опорно-рухового апарату та серцево-судинну систему
ОБ Неханевич
ScienceRise. Medical science, 44-50, 2015
32015
Діастолічна функція лівого шлуночка у спортсменів з малими аномаліями розвитку серця
ГВ Дзяк, ОБ Неханевич
Медичні перспективи, 2015
32015
Особливості лікарського контролю за спортсменами з ознаками дисплазії сполучної тканини
ОБ Неханевич, ОЄ Дорофєєва, ОЛ Смирнова, ВВ Логвиненко
Вісник проблем біології і медицини 4 (2), 2015
32015
Ризик серцево-судинних ускладнень при фізичних тренуваннях на уроках фізичного виховання серед студентів
ОБ Неханевич
Український морфологічний альманах, 12-14, 2013
32013
Ризик раптової смерті в спорті у осіб з ознаками дисплазії сполучної тканини (огляд літератури)
ОБ Неханевич, ВВ Абрамов
Медичні перспективи 18 (1), 2013
32013
Рівень фізичного розвитку, функціонального стану і здоров’я студентів медичного вищого навчального закладу з гіпермобільністю суглобів
ОБ Неханевич, ВБ Бакурідзе-Маніна
Спортивна медицина і фізична реабілітація, 71-74, 2014
22014
The analysis of sudden cardiac death cases among young persons in the Dnepropetrovsk region
OB Nekhanevich, VV Voichenko
Morphology 7 (2), 61-65, 2013
22013
Early signs of physical overstrain of the cardiovascular system in athletes with symptoms of connective tissue dysplasia
O Nekhanevych, V Bakuridze-Manina, V Khomenko
Journal of Physical Education and Sport 18, 1040-1044, 2018
12018
Рівень фізичної працездатності та підготовленості у студентів з ознаками гіпермобільності суглобів
ОБ Неханевич, ОВ Курята, ТВ Корнілова, ВО Нікітенко, НП Летюча
Вісник проблем біології і медицини, 2017
12017
Раптова смерть у спорті
ГВ Дзяк, ОБ Неханевич
Здоров'я України. Тематичний номер: Кардіологія. Ревматологія …, 2016
12016
Ризик серцево-судинних ускладнень у спортсменів з ознаками дисплазії сполучної тканини
ОБ Неханевич
Вісник проблем біології і медицини 1 (4), 2016
12016
Стан кардіогемодинаміки та фізична працездатність у спортсменів із малими аномаліями розвитку серця
ОБ Неханевич
Запорожский медицинский журнал 3 (90), 19-23, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20