Підписатись
Олег Неханевич|Олег Неханевич|Oleh Nekhanevych|Oleg Nekhanevich|
Олег Неханевич|Олег Неханевич|Oleh Nekhanevych|Oleg Nekhanevich|
ГУ "Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины"
Підтверджена електронна адреса в dma.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Fizychna reabilitatsiia, sportyvna medytsyna.[Phisical rehabilitation, sports medicine]
VV Abramov, VV Klapchuk, OB Nekhanevych, OL Smirnova, GV Dzyak, ...
Dnipropetrovsk: Zhurfond 456, 2014
42*2014
Фiзична реабiлiтацiя, спортивна медицина: пiдручник для студентiв вищих мед. навч. закладiв
ВВ Абрамов, ВВ Клапчук, ОБ Неханевич
27*2014
Діастолічна функція лівого шлуночка у спортсменів з малими аномаліями розвитку серця
ГВ Дзяк, ОБ Неханевич
Медичні перспективи, 10-15, 2015
82015
Анализ структуры повреждений у пациентов с застарелыми травмами дистальных отделов верхних конечностей
ВВ Абрамов, ЕВ Канюка, ОБ Неханевич
Вісник проблем біології і медицини 2 (3), 101-106, 2014
82014
Ознаки дезадаптації серцево-судинної системи до фізичних навантажень за даними варіабельності серцевого ритму
ОБ Неханевич
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 317-321, 2014
72014
Особливості лікарського контролю за особами з ознаками дисплазії сполучної тканини на етапах відбору та спортивного вдосконалення: дис.… доктора мед. наук: 14.01. 24
ОБ Неханевич
автореф. дис.... д. м. н 40, 2016
62016
Рівень фізичного розвитку, функціонального стану і здоров’я студентів медичного вищого навчального закладу з гіпермобільністю суглобів
ОБ Неханевич, ВБ Бакурідзе-Маніна
Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія, 71-74, 2014
62014
Ризик раптової смерті в спорті у осіб з ознаками дисплазії сполучної тканини (огляд літератури)
ОБ Неханевич, ВВ Абрамов
Медичні перспективи 18 (1), 04-08, 2013
62013
Early signs of physical overstrain of the cardiovascular system in athletes with symptoms of connective tissue dysplasia
O Nekhanevych, V Bakuridze-Manina, V Khomenko
Journal of Physical Education and Sport 18, 1150-1154, 2018
52018
Вплив поліморфізму гену COL1A1 на стан опорно-рухового апарату та серцево-судинну систему
ОБ Неханевич
ScienceRise 11 (3 (16)), 44-50, 2015
52015
Особливості лікарського контролю за спортсменами з ознаками дисплазії сполучної тканини
ОБ Неханевич, ОЄ Дорофєєва, ОЛ Смирнова, ВВ Логвиненко
Вісник проблем біології і медицини 4 (2), 323-327, 2015
52015
Вплив мотивованої ходьби з частковим розвантаженням ваги тіла на великі моторні функції в дітей з церебральним паралічем
ОБ Неханевич, ВБ Бакурідзе-Маніна, ОЛ Смирнова, Ю Бьон-Йоль, ...
Медичні перспективи 25 (4), 107-114, 2020
42020
Ризик серцево-судинних ускладнень при фізичних тренуваннях на уроках фізичного виховання серед студентів
ОБ Неханевич
Український морфологічний альманах, 12-14, 2013
42013
Проблеми фізичної терапії псоріатичних артропатій на фоні коморбідної патології
ОА Півняк, ОБ Неханевич
Український журнал медицини, біології та спорту 7 (1), 42-50, 2022
32022
Cardiovascular system and musculoskeletal changes of the sportsmen with polymorphisms of COL1A1 gene
O Nekhanevych, V Zhyliuk, V Logvinenko, N Onul, O Khomiak
Georgian Medical News= Медицинские новости Грузии 9, 95-99, 2018
32018
The heart left ventricle diastolic function during exercises of different power in athletes
KY Nekhanevych О., Zhylyuk V., Logvinenko V.
Georgian Medical News, 52-58, 2017
3*2017
Оптимизация методов лечебной физической культуры при гастроэзофагельной рефлюксной болезни, обусловленной вегетативной дисфункцией
ЕЕ Дорофеева, ОБ Неханевич, ГС Урдина
Проблеми безперервної медичної освіти та науки 1, 67-72, 2016
32016
Ознаки перенапруження серцево-судинної системи за показниками діастолічної функції лівого шлуночка серця спортсменів під час фізичних навантажень різної потужності
ОБ Неханевич
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 187-193, 2015
32015
Стан кардіогемодинаміки та фізична працездатність у спортсменів із малими аномаліями розвитку серця
ОБ Неханевич
Запорожский медицинский журнал 3 (90), 19-23, 2015
32015
Актуальність застосування засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні хворих та інвалідів з травмами верхніх кінцівок (огляди літератури)
ЄВ Канюка, ВВ Абрамов, ОБ Неханевич
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 11-17, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20