Тетяна Вдовичин
Тетяна Вдовичин
ІІТЗН; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене drohobych.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу
ТЯ Вдовичин, АВ Яцишин
Інформаційні технології в освіті, 134-140, 2013
362013
Обгрунтування організаційно-педагогічних умов для забезпечення навчального процесу майбутніх бакалаврів інформатики
ВТ Ярославівна
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
222013
До питання про впровадження технологій відкритої освіти у навчально-виховний процес
ЯАВ Вдовичин Тетяна Ярославівна
Наукові записки.Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної …, 2013
15*2013
Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні бакалаврів інформатики: загальні висновки
ТЯ Вдовичин
Інформаційні технології в освіті, 167-185, 2016
112016
Підготовка бакалаврів інформатики у ВНЗ України
КУП Вдовичин Тетяна Ярославівна
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, 100-110, 2013
10*2013
Сучасний стан використання мережних технологій відкритої освіти у вітчизняних вищих навчальних закладах
ТЯ Вдовичин
Інформаційні технології і засоби навчання, 80-98, 2015
62015
Модернізація професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі технологій відкритої освіти
ТЯ Вдовичин, АВ Яцишин
Вища освіта України: теоретичний та науково-практичний часопис 2, 82-88, 2013
62013
Організаційна інформатика. Лабораторний практикум [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 …
ТЯ Вдовичин
Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного …, 2014
52014
Застосування технологiй вiдкритої освiти для iнформатизацiї навчального процесу
ТЯ Вдовичин, АВ Яцишин
Iнформацiйнi технологiї в освiтi: зб. наук. пр.-Вип. 16, 134, 2013
52013
Навчання бакалаврів інформатики з використанням мережних технологій відкритих систем у педагогічному університеті
ТЯ Вдовичин
Інформаційні технології і засоби навчання, 169-181, 2017
42017
Проблема використання мережних технологій відкритої освіти у педагогічній теорії і практиці
ТЯ Вдовичин
Збірник статей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Практична …, 2015
42015
Використання сервісу Wolfram| Alpha для розв’язування задач інтегрального числення функції однієї змінної
ТП Кобильник, ТЯ Вдовичин
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2015
32015
Вдосконалення змісту дисципліни Організаційна інформатика з використанням мережних технологій
ТЯ Вдовичин
Інформаційні технології і засоби навчання, 86-99, 2015
32015
Технології відкритої освіти як складова навчально-виховного процесу бакалаврів інформатики
ТЯ Вдовичин
Наукові праці Вищого навчального закладу Донецький національний технічний …, 2014
32014
Основні завдання впровадження дистанційних технологій у підготовку бакалаврів інформатики заочної форми навчання
ТЯ Вдовичин
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (29), 2012
32012
Проектування змісту «Організаційної інформатики» із застосуванням технологій відкритої освіти
ТЯ Вдовичин, ТМ Козак
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2015
22015
Використання web-сервісу Wolfram| Alpha для розв’язування диференціальних рівнянь
ТЯ Вдовичин, ВБ Жидик, ТП Кобильник
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
22014
Найпростіші приклади застосування мережних технологій відкритої освіти у навчальному процесі
ТЯ Вдовичин
Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики, 38, 2014
22014
Використання вільного програмного забезпечення в системі відкритої освіти
ТЯ Вдовичин
Proceedings of the third international scientific and practical conference …, 2013
22013
Дослідження поняття «педагогічні умови» у підготовці бакалаврів інформатики
ТЯ Вдовичин
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск XІ: Т. 3 …, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20