Подписаться
Баюра Д.О. / Дмитро Баюра / D. Baiura / D. Bayura (orcid.org/0000-0002-1777-9546)
Баюра Д.О. / Дмитро Баюра / D. Baiura / D. Bayura (orcid.org/0000-0002-1777-9546)
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Professor, Doctor of economic sciences
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
АВ Шегда
179*2006
Економіка підприємства. Підручник
ЛТМЗШАВ Баюра Д.О., Шегда А.В., Нахаба М.П.
Знання, 2006
179*2006
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб.
АВ Шегда.
К. : Знання-прес, 2003
179*2003
Економіка підприємства: Навч. посібник
БДО А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба
К.: Знання-Пресс, 2001. – 335 с. 4., 2001
179*2001
Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління
Д Баюра
Україна: аспекти праці, 21-25, 2009
1222009
Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку: монографія
ОБ Дмитро
ВПЦ" Київський університет", 2009
1112009
Соціальне інвестування як вищий рівень корпоративної соціальної відповідальності
ДО Баюра
Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць (за заг …, 2011
362011
Форми корпоративного контролю в системі акціонерних відносин в Україні. Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики: Монографія.
БДО Шегда А.В.
Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007
34*2007
Формування систем корпоративного управління на засадах соціальної відповідальності
ДО Баюра
Вiсник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
232013
Соціальна відповідальність як інструмент удосконалення корпоративного управління в Україні
ДО Баюра
Теоретичні та прикладні питання економіки, 204-210, 2012
232012
Корпоративне управління як об’єкт наукового дослідження
Д Баюра
Наукове видання.Вісник Київського національного університету. Економіка/за …, 2008
232008
Концептуальні засади механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні
БОА Баюра Д. О.
Актуальні проблеми економіки, 151-157, 2012
192012
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Д. О. Баюра
Науковий вісник ЧДІЕУ, с.24-28, 2011
192011
Економіка підприємства. Навчальний посібник
НМП Шегда А.В., Литвиненко Т.М.
Знання, 2005
19*2005
Теоретичні аспекти розвитку стратегічного планування на підприємствах в умовах ринкової нестабільності
ПВВ Баюра Д. О.
Наукові праці НДФІ, 153-158, 2014
182014
Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist u systemi korporatyvnoho upravlinnia
D Baiura
Ukraina: aspekty pratsi 1, 21-25, 2009
182009
Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації
ДО Баюра
Фінанси України, 26-35, 2008
182008
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР
ДО Баюра, ЮВ Червіна
Редакційна колегія, 151, 2013
142013
Агропромислова інтеграція у садівництві в умовах формування ринкових відносин
БДО Шестопаль О.М., Єрмаков О.Ю.
Садівництво, с.97-101, 0
14*
Social investment as a higher level of corporate social responsibility
DO Bayura
Theoretical and applied problems of economy 24, 212-218, 2011
132011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20