Данилевська Оксана Миколаївна
Данилевська Оксана Миколаївна
старший науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР
ОМ Данилевська
О. Данилевська, 2009
182009
Вступ до історії України: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл
ВС Власов, ОМ Данилевська
К.: Генеза, 2001
182001
Мовна політика Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР
ОМ Данилевська
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, 2004
122004
Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі
С Соколова, В Труб, Л Масенко, О Данилевська, О Руда
Українські обрії: доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів/НАН України, Укр…, 2013
82013
Вступ до історії України: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
ВС Власов, ОМ Данилевська
К.: Генеза, 2005
82005
Вступ до iсторii Украiни: Пiдруч. для 5 кл. загальноосв. навч. закладiв
ВС Власов, ОМ Данилевська
Киiв: Генеза, 224, 2002
72002
Етика: підруч.[для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл.]
О Данилевська, О Пометун
К.: Ґенеза, 2005
62005
Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття: соціолінгвістичні нариси
О Данилевська
Київ: Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2019
52019
Шкільні реалії у свідомості українських підлітків (за результатами соціолінгвістичного дослідження)
О Данилевська
Iнститут української мови НАН України, 2009
52009
Типи мовної поведінки київських школярів
О Данилевська
Українська мова, 56-67, 2013
42013
Якісні характеристики мовної ситуації у сфері освіти (за результатами анкетування київських школярів)
ОМ Данилевська
Наукові записки [КДПУ ім. В. Винниченка]. Серія: Філологічні науки…, 2015
32015
Престиж української мови та ставлення до двомовності за оцінками мовців різних вікових груп
ТО Фудерер, ОМ Данилевська
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія…, 2019
22019
Масове опитування як основний метод діагностування мовної ситуації в українській шкільній освіті
ОМ Данилевська
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія…, 2018
22018
Мовна ситуація та мовна політика в українській шкільній освіті за оцінками мовців різних вікових груп
ОМ ДАНИЛЕВСЬКА
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія…, 2019
12019
Уявлення школярів про суржик у контексті посттоталітарних деформацій мовної ситуації в Україні на початку ХХІ століття
ОМ Данилевська
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія…, 2018
12018
Слова-свідки в дискурсі української дитячої книжки
ОМ Данилевська
Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки, 69-73, 2012
12012
ПАРАМЕТРИ АНАЛІЗУ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ У СФЕРІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
ОМ Данилевська
2019
Українські мовознавці як фундатори корпусної мовної політики за доби української революції 1917—1920 рр.
ОМ Данилевська
Українська мова, 53-64, 2019
2019
Мова в системі цінностей сучасного українського підлітка
ОМ Данилевська
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія…, 2019
2019
Мовна ситуація в школах України
С Соколова, О Данилевська
Українська мова, 3-27, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20