Follow
Роман Криницький / Krynytskyi Roman
Роман Криницький / Krynytskyi Roman
ЛНМУ ім. Данила Галицького
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості перебудови коміркових відростків щелеп та їх співвідношення з коренями постійних зубів у віковому аспекті
ЛО Дахно, XІ Пaвлів, ЗЗ Масна, ОЗ Масна-Чала
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 136-140, 2014
42014
Аналіз мінерального складу кісткової тканини коміркової частини нижньої щелепи та його вікової динаміки у осіб чоловічої та жіночої статі
RP Krynytskyi
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 14 (3), 40-43, 2015
22015
Анализ возрастной динамики изменений костной ткани альвеолярной части нижней челюсти у женщин зрелого возраста
РП Криницький, ЗЗ Масна
Probleme actuale ale morfologiei: Materialele Conferinţei ştiinţifice …, 2015
22015
Аналіз вікової динаміки вмісту мінеральних елементів в кістковій тканині осіб Прикарпатського регіону
ІД Геник, РП Криницький, ЗЗ Масна
Український морфологічний альманах, 106-107, 2011
22011
Аналіз щільності кісткової тканини основної та коміркової частин нижньої щелепи у віковій динаміці для осіб різної статі
Р Криницький, З Масна
Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. Лікарський збірник …, 2015
12015
Вікові та статеві особливості мінерального складу кісткової тканини коміркової частини нижньої щелепи у осіб зрілого віку
РП Криницький, ЗЗ Масна
Сумський державний університет, 2015
2015
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ 103
ВІ Бикадоров, ЛО Галузина, СН Федченко, ТП Гарник, ВМ Фролов, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7