Підписатись
Михайло Брик (Mykhailo Bryk)
Михайло Брик (Mykhailo Bryk)
к.е.н. Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасний стан та перспективи розвитку галузі тваринництва в Україні
ММ Брик
Економічний аналіз, 331-337, 2018
332018
Innovative accounting methodology of ensuring the interaction of economic and cybersecurity of enterprises
ZM Zadorozhnyi, V Muravskyi, O Shevchuk, M Bryk
Marketing i menedžment innovacij, 36-46, 2021
122021
Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku haluzi tvarynnytstva v Ukraini [Current state and prospects of development of livestock industry in Ukraine] Economic analysis
MM Bryk
Economic analysis 28 (4), 331-336, 2018
112018
Control and Accounting of the Transportation Services Self-cost using GPS
O Shevchuk, O Desyatnyuk, V Voitseshyn, M Bryk, V Muravskyi
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
72020
Особливості обліку біологічних активів з врахуванням міжнародних стандартів
МС Палюх, ММ Брик
Інноваційна економіка, 197-203, 2018
62018
Цифровізація управління земельними ресурсами: світовий досвід та вітчизняні реалії
ПР Пуцентейло, ЯІ Костецький, ММ Брик
Інноваційна економіка, 20-28, 2022
52022
Current state and prospects of livestock development in Ukraine
M Bryk
Ekonomichnyi analiz 28 (4), 331-337, 2018
52018
Оцінка біологічних активів та особливості визначення фінансового результату аграрних підприємств регіону
М Брик
Економічна думка, 2017
52017
Current state and prospects of development of livestock industry in Ukraine
MM Bryk
Ekonomichnyy analiz 28 (4), 331-337, 2018
42018
FEATURES OF THE ACCOUNTING OF BIOLOGICAL ASSETS TAKING INTO ACCOUNT INTERNATIONAL STANDARDS
MS Paliukh, MM Bryk
INNOVATIVE ECONOMY, 197-203, 2018
42018
Автоматизація обліку в агропромислових підприємствах із використанням безпілотних літальних апаратів.
ОА Шевчук, ММ Брик
ЗДІА, 2018
42018
Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності
ПC Харів, РС Чорний, ГІ Румянцева, НО Кравчук, ММ Тисько, ...
Нововолинськ, Бізнес Інтернет Центр, 2015
42015
Інтегрована фінансова звітність у сільському господарстві, її стан та проблеми впровадження
ЯІ Костецький, ММ Брик
Економічний простір, 65-70, 2022
32022
Своєрідність обліку та контролю поточних біологічних активів в тваринництві
М Брик
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 61-65, 2019
32019
Проблемні питання обліку довгострокових біологічних активів та їх відображення у звітності
М Брик
Тернопіль, Астон, 2016
32016
Проблеми синтетичного обліку продукції сільськогосподарського виробництва
MM Bryk
Український журнал прикладної економіки 3 (1), 20-25, 2018
22018
Документообіг в електронних грошових трансакціях у контексті облікового забезпечення фінансової безпеки
В МУРАВСЬКИЙ, М БРИК, В МУРАВСЬКИЙ, О РЕВЕГА
Світ фінансів, 117-132, 2023
12023
Інноваційні технології у системі контролінгу на підприємствах харчової промисловості
M Bryk
Економічний аналіз 32 (1), 248-256, 2022
12022
Використання безпілотних літальних апаратів в сільському господарстві
М Брик
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
12018
EVALUATION OF BIOLOGICAL ASSETS AND PECULIARITIES OF FINDING THE FINANCIAL RESULT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE REGION
M Bryk
Regional aspects of productive forces development of Ukraine, 56-60, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20