Подписаться
Олег Лавриненко
Олег Лавриненко
Подтвержден адрес электронной почты в домене msu.mogilev.by
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародні фінанси
ОМ Мозговий, ОН Мозговой, ТВ Мусієць, ТВ Мусиец, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
1072016
Технология оптимизации территориальной системы медицинского обеспечения
ВА Решетников, НГ Коршевер, ВВ Сафронов, ОВ Лавриненко
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего …, 2001
332001
Удосконалення законодавства про контрактну форму комплектування органів внутрішніх справ як тенденція розвитку інституту трудового договору
ОВ Лавріненко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 193-208, 2003
282003
Структурно-функціональні особливості мовної особистості студентів
ОЛ Лавриненко
Луцьк, 2011, 2011
272011
Диагностика и технология оптимизации медицинского обеспечения воинской части
НГ Коршевер, СВ Полковов, ОВ Лавриненко, ПА Крупнов, ...
Военно-медицинский журнал 321 (5), 17-20, 2000
272000
Правовая и социальная защита работников органов внутренних дел Украины
ОВ Лавриненко
Х.: Знание, 1999
271999
Формирование и оптимизация территориальной системы медицинского обеспечения в Саратовской зоне ответственности
ОВ Лавриненко
Саратов, 2000, 2000
262000
Правовая природа и порядок возникновения служебно–трудовых отношений работников органов внутренних дел Украины: монография
ОВ Лавриненко
Донецк: Норд–Пресс—ДЮИ ЛГУВД, 2007
252007
Робочий час, його склад та види у контексті аналізу положень проекту нового трудового кодексу України
ОВ Лавріненко
Економіка. Фінанси. Право, 35-39, 2010
242010
Сучасні проблеми захисту трудових прав атестованого персоналу ОВС України під час вирішення індивідуальних службово-трудових спорів: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006
222006
Оптимизация боевой подготовки личного состава медицинской службы
ВА Решетников, ОВ Лавриненко, НГ Коршевер, ИА Пуртов
Военно-медицинский журнал 325 (12), 9-15, 2004
222004
Інститут трудового договору за законодавством України про працю: теоретико–прикладні аспекти: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Норд–Прес—ДЮІ ЛДУВС, 2007
202007
Трудовое право Украины
ОВ Лавриненко
наука, отрасль, учебная дисциплина (современное состояние и перспективы …, 2000
202000
Правове регулювання праці співробітників міліції
ВЯ Гоц, ОВ Лавріненко
Вісник Університету внутрішніх справ, 120-123, 1996
201996
Актуальні питання теорії трудового права в контексті сучасного розвитку правової системи України: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Вебер, 2007
192007
Службово-трудові відносини працівників органів внутрішніх справ і сфера дії законодавства про працю
ОВ Лавріненко
Вiсник Львівського інституту внутрiшнiх справ, 98-105, 2000
182000
Правовое регулирование приема на службу в органы внутренних дел Украины
ОВ Лавриненко
181998
Коментар медичного законодавства України. Станом на 01.03. 2011 р.
ОО Лавриненко, ОГ Рогова, СА Панасюк
К.: ВД «Професіонал, 2011
172011
Принцип єдності й диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин у системі галузевих принципів трудового права України: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Вебер—ДЮІ ЛДУВС імені ЕО Дідоренка, 2010
162010
Механізм правового регулювання соціально-трудових відносин: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Норд-Прес–ДЮІ ЛДУВС, 2007
162007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20