Олег Лавриненко
Олег Лавриненко
Подтвержден адрес электронной почты в домене msu.mogilev.by
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародні фінанси
ОМ Мозговий, ОН Мозговой, ТВ Мусієць, ТВ Мусиец, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
782016
Правовая природа и порядок возникновения служебно-трудовых отношений работников органов внутренних дел Украины: Монография
ОВ Лавриненко
Донецк: Норд–Пресс—ДЮИ ЛГУВД, 2007
252007
Правовая и социальная защита работников органов внутренних дел Украины
ОВ Лавриненко
Х.: Знание, 1999
241999
Сучасні проблеми захисту трудових прав атестованого персоналу ОВС України під час вирішення індивідуальних службово-трудових спорів: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006
222006
Технология оптимизации территориальной системы медицинского обеспечения
ВА Решетников, НГ Коршевер, ВВ Сафронов, ОВ Лавриненко
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего …, 2001
222001
Трудовое право Украины
ОВ Лавриненко
наука, отрасль, учебная дисциплина (современное состояние и перспективы …, 2000
222000
Удосконалення законодавства про контрактну форму комплектування органів внутрішніх справ як тенденція розвитку інституту трудового договору
ОВ Лавріненко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 193-208, 2003
212003
Диагностика и технология оптимизации медицинского обеспечения воинской части
НГ Коршевер, СВ Полковов, ОВ Лавриненко, ПА Крупнов, ...
Военно-медицинский журнал 321 (5), 17-20, 2000
202000
Формирование и оптимизация территориальной системы медицинского обеспечения в Саратовской зоне ответственности
ОВ Лавриненко
Саратов, 2000, 2000
182000
Правове регулювання праці співробітників міліції
ВЯ Гоц, ОВ Лавріненко
Вісник Університету внутрішніх справ, 120-123, 1996
181996
Актуальні питання теорії трудового права в контексті сучасного розвитку правової системи України: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Вебер, 2007
172007
Робочий час, його склад та види у контексті аналізу положень проекту нового трудового кодексу України
ОВ Лавріненко
Економіка. Фінанси. Право, 35-39, 2010
162010
Службово-трудові відносини працівників органів внутрішніх справ і сфера дії законодавства про працю
ОВ Лавріненко
Вiсник Львівського інституту внутрiшнiх справ, 98-105, 2000
162000
Інститут трудового договору за законодавством України про працю: теоретико-прикладні аспекти: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Норд-Прес–ДЮІ ЛДУВС, 2007
152007
Оптимизация боевой подготовки личного состава медицинской службы
ВА Решетников, ОВ Лавриненко, НГ Коршевер, ИА Пуртов
Военно-медицинский журнал 325 (12), 9-15, 2004
152004
Служебно-трудовое правоотношение работника органов внутренних дел
ОВ Лавриненко
Бизнес-Информ, 16, 1998
151998
Коментар медичного законодавства України. Станом на 01.03. 2011 р.
ОО Лавриненко, ОГ Рогова, СА Панасюк
К.: ВД «Професіонал, 2011
142011
Принцип єдності й диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин у системі галузевих принципів трудового права України: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Ноулідж—ДЮИ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2010
142010
Структурно-функціональні особливості мовної особистості студентів
ОЛ Лавриненко
автореф. дис.… канд.. психол. наук, 2011
132011
Спеціальні норми як засоби реалізації принципу єдності й диференціації правового регулювання праці в трудових відносинах (дискусійні питання теорії)
ОВ Лавріненко
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2010
132010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20