Кобута Ірина Вікторівна
Кобута Ірина Вікторівна
Інститут економіки та прогнозування НАН України
No verified email
TitleCited byYear
Політика державної підтримки сільського господарства країн-членів СОТ
ІВ Кобута
Економіка АПК 12, 182, 2009
452009
Агропродовольственная политика и международная торговля: российский аспект (Научные труды ИЭПП№ 37)
НА Карлова, И Кобута, М Прокопьев, ЕВ Серова, ИГ Храмова, ОВ Шик
Ин-т экономики переходного периода, 2001
382001
Внутрішня підтримка сільського господарства в контексті приєднання України до Світової організації торгівлі
І Кобута, О Шевцов
Актуальні питання аграрної політики, 342-412, 2002
372002
Аграрна політика підтримки сільського господарства–нові виклики в зв’язку із вступом України до СОТ
ІВ Кобута
Облік і фінанси АПК, 32-39, 2008
322008
Оцінка впливу вступу України до СОТ на окремі ринки сільськогосподарської продукції
ІВ Кобута, ОЛ Шевцов
Економіка АПК, 127-135, 2007
312007
Другий рік України у СОТ: тенденції у зовнішній торгівлі товарами та аналіз виконання зобов’язань
І Кобута, В Жигадло, Т Лужанська
К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки 80, 2010
202010
Wheat export economy in Ukraine
I Kobuta, O Sikachyna, V Zhygadlo
Policy Studies on Rural Transition 4, 2012
192012
Політика деяких країн у ціноутворенні на сільськогосподарську продукцію
І Кобута, Н Сеперович
Пропозиція, 2000
162000
Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС
ІВ Кобута
Актуальні проблеми економіки, 31-38, 2010
142010
Оцінка наслідків державного регулювання експорту зерна в Україні
ІВ Кобута
Економіка і прогнозування, 139-147, 2011
132011
Державна політика регулювання цін та аграрних ринків у 2009 році: дотримання зобов'язань перед СОТ
ІВ Кобута
Облік і фінанси АПК, 170-176, 2009
122009
Экономика экспорта пшеницы в Украине
И Кобута, А Сикачина, В Жигадло
Кобута, В. Жигадло, А. Сикачина (Исследование подготовлено для …, 2012
112012
Державна підтримка сільського господарства в контексті вступу України до СОТ
І Кобута
Матеріали конференції «Агробізнес України та СОТ: нові можливості та загрози …, 2008
112008
Особливості аграрної політики Європейського Союзу на зерновому ринку
ІВ Кобута
Економіка АПК, 110-118, 2006
112006
Ціноутворення в умовах формування ринкових відносин в АПК
ОМ Шпичак, ВП Ситник
К.: УААН, 1998
111998
Трансформація підтримки сільського господарства країн світу відповідно до домовленостей країн СОТ
ІВ Кобута
К.: ННЦ ІАЕ, 2009
102009
Посібник по реформуванню ринкового середовища підприємств АПК/[Саблук ПТ, Ситник ВП, Дем’яненко МЯ, Шпичак ОМ та ін.]
ПТ Саблук
К.: ІАЕ, 1997
101997
Узгодженість регулювання зовнішньоекономічної діяльності в АПК України та Росії з принципами СОТ
ІВ Кобута
Економіка АПК, 149-155, 2006
82006
Посібник по формуванню ринкового середовища підприємств АПК
ПТ Саблук, ВП Ситник, МЯ Дем’яненко, ОМ Шпичак
ПТ Саблук–Київ: ІАЕ УААН, 1997
81997
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Д Доманчука, А Лисецького, П Макаренка, А Мельника, П Саблука, ...
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20