Valentyn K. Khilchevskyi / Валентин Кирилович Хільчевський / ORCID 0000-0001-7643-0304
Valentyn K. Khilchevskyi / Валентин Кирилович Хільчевський / ORCID 0000-0001-7643-0304
Підтверджена електронна адреса в univ.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Малі річки України: довідник
АВ Яцик, ЛБ Бишовець, ДВ ... Закревський, ..., ВК Хільчевський, та ін. /, ...
К.: Урожай, 1991
153*1991
Національний атлас України
Гол, ред., ЛГ Руденко, -, ВІ Осадчий, НМ Осадча, ВК Хільчевський, ...
К.: ДНВП "Картографія", 2007
134*2007
Гідрохімія України / Gidrokhimiya Ukrainy
ЛМ Горєв, ВІ Пелешенко, ВК Хільчевський, /, LM Gorev, VI Peleshenko, ...
К.: Вища школа, 1995
88*1995
Загальна гідрохімія / Zagalna gidrokhimiya / General hydrochemistry
ВІ Пелешенко, ВК Хільчевський, /, VI Peleshenko, VK Khilchevskiy
К.: Либідь / Kyiv, Lybid, 1997
72*1997
Водопостачання і водовідведення. Гідроекологічні аспекти
ВК Хільчевський
К.: ВЦ “Київ. ун-т", 1999
59*1999
Екологічна енциклопедія: У 3-х т., 2007-2008
Гол, ред., АВ Толстоухов, -, ТВ Тимочко, ..., ВК Хільчевський, та, ін
К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2007
49*2007
Основи гідрохімії: підручник / Osnovy hidrokhimii
ВК Хільчевський, ВІ Осадчий, СМ Курило, /, VK Khilchevskyi, ...
К.: Ніка-центр, 2012
48*2012
Водний фонд України: Штучні водойми – водосховища і ставки: Довідник / Vodnyi fond Ukrai'ny: shtuchni vodoimy–vodoshovyshha i stavky
ВВ Гребінь, ВК Хільчевський, ВА Сташук, /, за ред., ВК Хільчевського, ...
К.: Інтерпрес / Kyiv: Inter–Pres LTD, 2014
39*2014
Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України/Hydroecological state of the Western Bug river basin on Ukranian territory)
МР Забокрицька, ВК Хільчевський, АП Манченко, /, MR Zabokrytska, ...
Nika Centre, Kyiv, 2006, 2006
33*2006
Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об'єктах Кривбасу
НП Шерстюк, ВК Хільчевський
26*2012
Відходи виробництва і споживання та їх вплив на ґрунти і природні води: Навчальний посібник
ВМ Савицький, ВК Хільчевський, ОВ Чунарьов
К.: ВПЦ "Київський університет", 2007
242007
Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра
ВК Хільчевський
К.: ВПЦ “Київський університет", 1996
22*1996
Радіоактивність природних вод / Radioactivity of natural water
ЛМ Горєв, ВІ Пелешенко, ВК Хільчевський, /, LМ Goryev, ...
К.:Вища школа / High School, 1993
21*1993
Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу / Hydrochemical regime and water quality of Inhulets in technogenesis
ВК Хільчевський, РЛ Кравчинський, ОВ Чунарьов
К.: Ніка-центр, 2012
20*2012
Гідролого-гідрохімічна характеристика озер і ставків території м. Києва / Hydrological and hydrochemical characteristic of lakes and ponds within Kyiv territory
ВК Хільчевський, ОВ Бойко, /, VK Khilchevskiy, OV Boyko
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія / Hydrology, hydrochemistry and …, 2001
16*2001
Гідроекологічний стан басейну річки Рось
ВК Хільчевський, СМ Курило, СС Дубняк, ВМ Савицький, ...
К.: Ніка-Центр, 2009
15*2009
Ecologo-hydrochemical evaluation of natural water bodies in the Ukraine.
VK Khil'chevskij, KA Chebot'ko
Vodnye resursy. Moscow 21 (2), 182--188, 1994
15*1994
Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра
ОВ Хільчевський, ВК and Ромась, ІМ and Ромась, МІ and Гребінь, ВВ and ...
Київ, Ніка-Центр, 2007
13*2007
Порівняльна оцінка якості річкових вод басейну Дніпра
ВК Хільчевський, ВВ Маринич, ВМ Савицький
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.–К, 167-169, 2002
132002
Гідроекологічні проблеми суходолу
СІ Кукурудза, за ред., ВК Хільчевського
Львів: Світ, 1999
121999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20