Follow
Ольга Лагутіна
Ольга Лагутіна
м.н.с
Verified email at nanu.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Характеристика імунотоксичної дії сполук свинцю з мікро-та наночастинками
НМ Дмитруха, СП Луговський, ОС Лагутіна
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки, 59-66, 2014
62014
Визначення життєздатності клітин під час фармацевтичної розробки розчинів для перитонеального діалізу
НІ Гудзь, ЛІ Кобилінська, АМ Філіпська, НМ Дмитруха, ОС Лагутіна, ...
Стандартизація лікарських засобів і валідація методик контролю якості, 54, 2017
22017
Імунологічні реакції щурів на трансплантацію мікроінкапсульованої тканини щитоподібної залози людини
ІП Пастер, ЛА Баранова, НМ Дмитруха, ОС Лагутіна
Доповіді НАН України, 2020
12020
Застосування альтернативних моделей для оцінки токсичності сполук важких металів в умовах in vitro
НМ Дмитруха, ОС Лагутіна
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ, 18, 2019
12019
Оцінка безпечності екстракту β-каротину “Lyc-O-Beta” з гриба Blakeslea trispora
НМ Дмитруха, ТК Короленко, ОС Лагутіна
Матеріали Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи…, 2023
2023
ОСОБЛИВОСТІ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ НАНОЧАСТИНОК Fe ТА Cu НА ОРГАНІЗМ ЩУРІВ ПІСЛЯ ОДНОКРАТНОГО ВВЕДЕННЯ ЇХ В ОЧЕРЕВИНУ
НМ Дмитруха, ТК Короленко, ОС Лагутіна, ЛА Легкоступ
Актуальні проблеми профілактичної медицини, 71-82, 2021
2021
НАНОЧАСТИНКИ ЗАЛІЗА І МІДІ, ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ, ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ
НМ Дмитруха, ОС Лагутіна, ТК Короленко, ЛА Легкоступ
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ" Ужгородський національний…, 2020
2020
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК ОКСИДУ ЗАЛІЗА НА ОРГАНІЗМ ЩУРІВ ЗА УМОВИ ОДНОРАЗОВОГО ІНТРАТРАХЕАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ
ІМ Трахтенберг, НМ Дмитруха, ТК Короленко, ЛА Легкоступ, ...
2020
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ШКІРИ ЩУРІВ ПРИ ТРИВАЛОМУ НАНЕСЕННІ НА ЇЇ НЕПОШКОДЖЕНУ ПОВЕРХНЮ НАНОЧАСТИНОК ОКСИДУ ЗАЛІЗА (Fe
СП Луговський, ММ Діденко, НМ Дмитруха, ЛВ Бакало, ОС Лагутіна, ...
2020
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ СВИНЦЕВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ, ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
НМ Дмитруха, ТК Короленко, ОС Лагутіна, ЛА Легкоступ
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ" Ужгородський національний…, 2019
2019
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ЩУРІВ ЗА ТРИВАЛОГО ВВЕДЕННЯ В ЧЕРЕВНУ ПОРОЖНИНУ НАНОЧАСТИНОК ОКСИДУ ЗАЛІЗА (Fe
СП Луговський, НМ Дмитруха, ММ Діденко, ЛВ Бакало, ОС Лагутіна, ...
2019
ОСОБЛИВОСТІ ТОКСИЧНОСТІ СПОЛУК СВИНЦЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ДИСПЕРСНОСТІ
НМ Дмитруха, ІМ Андрусишина, ТК Короленко, ЛА Легкоступ, ...
Члени редколегії, 2018
2018
Оцінювання цитотоксичної активності молочної сироватки, збагаченої частинками магнію і мангану
О Кочубей-Литвиненко, ОА Чернюшок, НМ Дмитруха, ОС Лагутіна
2017
Імунологічні реакції щурів на трансплантацію альгінатних мікрокапсул
ІП Пастер, ЛА Баранова, НМ Дмитруха, ОС Лагутіна
Доповіді НАН України, 2017
2017
Оцінка токсичності наночастинок металів у модельних дослідах in vitro
ІМ Трахтенберг, НМ Дмитруха, ОС Лагутіна
Інтегративна антропологія, 76-76, 2017
2017
Експериментальна оцінка впливу колоїдних розчинів Fe2O3 з частинками різних розмірів на показники імунної системи
ОС Лагутіна
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки, 56-63, 2016
2016
ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У НАНОРОЗМІРНОМУ СТАНІ
ІМ Трахтенберг, НМ Дмитруха, ТК Короленко, ОС Лагутіна, ...
Организаторы–основатели конгресса, 218, 2015
2015
Дослідження впливу екстракту бета-каротину Lyc-O-Beta” з гриба Blakeslea trispora на організм щурів
НМ Дмитруха, ТК Короленко, ОС Лагутіна, АВ Рязанов
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки, 30-37, 2013
2013
Важкі метали – небезпечні забруднювачі виробничого і навколишнього середовищ
ЛОС Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Луговський С.П.
2-й Міжнародний конгрес Захист навколишнього середовища. Енергоощадність…, 2012
2012
Оцінка адаптаційних можливостей організму у працюючих в умовах експозиції важкими металами
ЛОС Дмитруха Н.М.
Адаптационные стратегии живых систем, Крым, Новый свет, С. 159-160., 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20