Viktor Popov Попов Віктор Миколайович
Viktor Popov Попов Віктор Миколайович
Інститут водних проблем і меліорації НААН
Підтверджена електронна адреса в iwpim.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління водорозподільними системами за принципами ресурсо-та енергозаощадження
ПІ Коваленко, ВМ Попов
К.: Аграрна наука, 2011
162011
Економiчна теорiя: полiтекономiя
ВД Базилевич, ВМ Попов, КС Базилевич, НI Гражевська
практикум: навч. посіб./ВД Базилевич, ВМ Попов, КС Базилевич і НI Гражевська …, 2007
72007
Економічна теорія: Політекономія: підручник/За ред
ВД Базилевич, В Попов, К Базилевич
ВД Базилевича, 2014
62014
Сценарний підхід до вдосконалення управлінських процесів
Й Завадський, В Попов
Економіка України, 56-61, 2002
62002
Геополитика и ислам
В Попов, Ю Михайлов
URL: http://old. mgimo. ru/news/experts/document241923. phtml (дата …, 2016
32016
Моделювання динамічних процесів водоподачі та електроспоживання на зрошувальному технологічному комплексі
ВМ Попов, ММ Таргоній
Меліорація і водне господарство, 179-189, 2014
32014
Optimization of operation regimes of irrigation canals using genetic algorithms
VO Bohaienko, VM Popov
International Conference on Computer Science, Engineering and Education …, 2018
22018
Визначення статистичних характеристик водоподачі та споживання палива дощувальними машинами
ВМ Попов, КВ Внукова, ТВ Матяш
Меліорація і водне господарство, 170-178, 2014
22014
Правова природа та особливості договору буксирування
В Попов
Підприємництво, господарство і право, 43-46, 2016
12016
Організаційно-методологічні основи та необхідність бізнес-планування у банку
ВМ Попов, МН Скворцов, ДТ Сигел, ГМ Тарасюк, ЛІ Шваб, ЛА Швайка
12010
Аналіз впливу якості оцінок параметрів руху на оцінки прогнозу вектору стану космічного апарату
ОВ Дремлюга, ІГ Лисаченко, ОМ Роянов, БО Чумак, ВМ Попов
Системи обробки інформації, 38-45, 2006
12006
The efficiency of modernization of the on-farm irrigation network based on the principle of self-regulation
VM Popov, MM Targoniy, NV Soroka
Land Reclamation and Water Management, 119-125, 2020
2020
ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ПРИНЦИПАМИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ
ВМ Попов, ММ Таргоній, НВ Сорока
2020
«ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ» В ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВАХ–ПІДСУМОК ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ПОНЯТТЯ ЗДОРОВ'Я
ВМ Попов, Б Чумак
ББК 68.69 П78, 124, 2020
2020
Необхідність розробки математичної модель обробки вимірювальної інформації з засобів полігонного вимірювально-обчислювального комплексу
БО Чумак, ВМ Попов
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020
2020
Математична модель обробки вимірювальної інформації засобами полігонного вимірювально-обчислювального комплексу
ВМ Попов, БО Чумак
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020
2020
SUBSTANTIATION OF ENERGY EFFICIENT WATER SUPPLY IN CLOSED IRRIGATION SYSTEMS
VM Popov, MM Targoniy
Land Reclamation and Water Management, 243-249, 2019
2019
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯМ ВОДОПОДАЧЕЮ НА ЗРОШУВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
VM Popov, MM Targoniі
Серія Технічні науки 3 (87), 28-38, 2019
2019
Методика оцінювання технічного стану насосних агрегатів за рівнями вібрації та показниками енергоефективності
В Попов, В Шліхта
Вісник аграрної науки 96 (7), 52-58, 2018
2018
Technique of assessment of technical condition of pump units according to the levels of vibration and energy efficiency indicators
V Popov, V Shlikhta
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20