Наталія Рідей
Наталія Рідей
професор кафедри освіти дорослих
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екологічна оцінка агробіоценозів: теорія, методика, практика
НМ Рідей, ВП Строкаль, ЮВ Рибалко
навчальний посібник//Гриф МОН України, 2011
322011
Ступенева підготовка майбутніх екологів: теорія і практика: Монографія/за заг. ред. академіка ДО Мельничука
НМ Рідей
Херсон: Видавництво Олді-плюс, 2011
282011
Екологічні проблеми землеробства
ІД Примак, ЮП Манько, НМ Рідей, ВА Мазур, ВІ Горщар, ОВ Конопльов, ...
К.: Центр учбової літератури, 456, 2010
262010
Теорія і практика ступеневої підготовки майбутніх екологів
НМ Рідей
ВІ Вернадського. К, 2011
122011
The role of ecological culture as an indicator of sustainable development of relations between society and nature
N Ridei, Y Rybalko, Y Kycherenko, S Palamarchuk, D Shofolov
European Scientific Journal, 2013
82013
The role of ecological culture as an indicator of sustainable development of relations between society and nature
SD Ridei N., Rybalko Y., Kucherenko I., Palamarcuk S.
European Scientific Journal, 1St Eurasian Multidisciplinary Forum, 14-23, 2013
8*2013
Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель
РНМ Надточій П.П., Мислива Т.М., Клименко М.О.
Наукметодцентр аграрної освіти, Київ, “Аграрна освіта”, 2004
8*2004
Екологічна стандартизація для забезпечення сталого землекористування та охорони земель
НМ Рідей, ДЛ Шофолов
Людина і довкілля. Проблеми неоекології.–Випуск 11 (12), 41-50, 2009
72009
та ін. Правове регулювання організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу (за загальною редакцією академіка ДО Мельничука)
ОВ Войналович, НМ Рідей, ВВ Іванишин, АМ Гладкий
К.: Видавничий центр НУБіП України.–2012.–322 с, 2012
62012
Методика організації навчальних практик у майбутніх екологів
СВП Рідей Н.М.
Монографія, 264, 2012
6*2012
Методика організації навчальних практик у майбутніх екологів
СВП Рідей Н.М.
Монографія, 264, 2012
6*2012
Управління педагогічною інноватикою: освіта для сталого розвитку
НМ Рідей
Актуальні проблеми державного управління, 137-145, 2010
62010
Актуальні проблеми стану земель сільськогосподарського призначення в Україні
БОЄ Мельничук Д.О., Рідей Н.М., Тонха О.Л.
Збірник наукових праць № 15, Кам'янець-Подільський, 13-16, 2007
6*2007
Зміна біологічних властивостей ґрунтів під впливом обробітку ґрунту без обернення скиби
РНМ Петренко Л.Р. Андрієнко В.О.
Відтворення родючості ґрунтів в ґрунтозахисному землеробстві. /НАУ/ За ред …, 1998
6*1998
Educational aspects of ecological monitoring teaching
DS I. Kucherenko, N. Ridei, B. Natalia
«Trends in Education 2015», 2015
52015
Структурні складові та організаційні особливості сільських територій
НМ Рідей, ЮА Кучеренко
Агроекологічний журнал, 12-21, 2015
52015
Природно-ресурсний потенціал агроекосистем:аналіз понятійно-категоріального апарату, обґрунтування сучасних трактувань
КЮА Рідей Н.М., Горбатенко А.А., Пашутіна О.М.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 13-21, 2013
52013
Формування професійної компетентності майбутніх екологів у фаховій підготовці у вищих аграрних навчальних закладах (За заг. ред. Н.М. Рідей)
РЮВ Рідей Н.М.
Монографія, 220, 2013
52013
Природно-ресурсний потенціал агроекосистем: аналіз понятійно-категоріального апарату, обґрунтування сучасних трактувань
НМ Рідей, АА Горбатенко, ЮА Кучеренко, ОМ Пашутіна
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 13-21, 2013
52013
Міжнародні стандарти як інструмент управління якістю освіти в Україні та США
Н Рідей, С Паламарчук, Ш Дмитро
Studies in Comparative Education, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20