Оксана Василівна Кузьменко
Оксана Василівна Кузьменко
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: монографія
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ВМ Орлова, ГА Рижкова
Д.: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011
532011
Особливості національної інноваційної системи України
О Кузьменко
Режим доступу: http://www. experts. in. ua/baza/analitic/index. php, 2006
362006
Щодо доцільності запровадження інституту адміністративних послуг
О Кузьменко
Право України, 15-17, 2007
192007
Обґрунтування методичних підходів до оцінки ресурсного потенціалу підприємства
ОВ Кузьменко
Економічний нобелівський вісник, 2014
122014
Оцінювання ресурсного потенціалу підприємств машинобудівної галузі
ВА Павлова, ОВ Кузьменко
Держава та регіони, 152-156, 2010
122010
Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України
ОВ Кузьменко
Економічний нобелівський вісник, 46–54-46–54, 2015
112015
Організаційно-економічний механізм стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства
ОВ Кузьменко
Академічний огляд, 110-122, 2014
112014
Екологічний туризм: поняття і особливості організації
О Кузьменко
Схід, 2004
112004
Міркування про природу адміністративного процесу
О Кузьменко
Право України, 12-15, 2007
102007
Особливості національної інноваційної системи [Електронний ресурс]
О Кузьменко
Режим доступу: http://www. ukrlife. org/main/cxid/8inn_ua. doc, 0
10
Генеза адміністративно-процесуального права
О Кузьменко
Право України, 23, 2004
82004
Конкурентоспроможнiсть пiдприємства: управлiння, оцiнка, стратегiя: монографiя
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ВМ Орлова, ГА Рижкова
62011
Стратегічне управління ресурсним потенціалом: концепція, механізм, стратегія: монографія
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ЛА Гончар
Дніпропетровський університет імені Альфреда Ноебля, 2014
42014
Оценка конкурентоспособности и финансового потенциала предприятия
ВА Павлова, РВ Губарев, ОВ Кузьменко
Актуальные вопросы современной науки, 246-254, 2012
32012
Особливості формування асортиментної політики виробничого підприємства в умовах інтегрованої системи менеджменту
ОВ Кузьменко
Економіка та управління, 117-122, 2010
3*2010
Стратегическое управление потенциальными возможностями машиностроительного предприятия
ОВ КузьменКО
Академiчний огляд., 90, 2009
32009
Сучасний погляд на класифікацію функцій адміністративного права
РА Калюжного, СВ Ківалова, ЮМ Козлова, ВК Колпакова, ...
Правова держава, 78, 2017
22017
Механізм управління ресурсним потенціалом підприємства [Електронний ресурс]
О Кузьменко
X Міжнародна інтернет-конференція «ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В …, 2013
22013
Удосконалення стратегічного управління відповідно до позиції підприємства на ринку
ВА Павлова, СБ Холод, ОВ Кузьменко
Європейський вектор економічного розвитку, 187-196, 2013
22013
Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства
ОВ КУЗЬМЕНКО
ступеня канд. екон. наук: 08.00. 04/ОВ Кузьменко.–Дніпропетровськ, 2013.–20 с, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20