Follow
Кузьменко Оксана Василівна/ Kuzmenko Oksana
Кузьменко Оксана Василівна/ Kuzmenko Oksana
Університет імені Альфреда Нобеля/ Alfred Nobel University
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: монографія
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ВМ Орлова, ГА Рижкова
Д.: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011
652011
Обґрунтування методичних підходів до оцінки ресурсного потенціалу підприємства
ОВ Кузьменко
Економічний нобелівський вісник, 2014
232014
Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України
ОВ Кузьменко
Економічний нобелівський вісник, 46–54-46–54, 2015
222015
Організаційно-економічний механізм стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства
ОВ Кузьменко
Академічний огляд, 110-122, 2014
172014
Оцінювання ресурсного потенціалу підприємств машинобудівної галузі
ВА Павлова, ОВ Кузьменко
Держава та регіони: Серія: економіка та підприємництво, 152-156, 2010
152010
Стратегічне управління ресурсним потенціалом: концепція, механізм, стратегія: монографія
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ЛА Гончар
Дніпропетровський університет імені Альфреда Ноебля, 2014
132014
Конкурентоспроможнiсть пiдприємства: управлiння, оцiнка, стратегiя: монографiя
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ВМ Орлова, ГА Рижкова
92011
Comprehensive system of financial and economic security of the enterprise
O Stashchuk, A Vitrenko, O Kuzmenko, H Koptieva, O Tarasova, ...
International Journal of Management 11 (5), 2020
72020
Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: upravlinnia, otsinka, stratehiia
VA Pavlova, O Kuzmenko, V Orlova, H Ryzhkova
The competitiveness of the company: management, assessment, strategy …, 2011
62011
Substantiation of the choice diversification strategy for ensuring the safety of the enterprise activity
A Ignatyuk, N Khumarova, A Vitrenko, O Kuzmenko, H Koptieva, ...
Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, India, 2019
42019
Directions of Increase of Competitiveness of the Enterprise
O Kuzmenko
International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2018
42018
Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства
ОВ КУЗЬМЕНКО
ступеня канд. екон. наук: 08.00. 04/ОВ Кузьменко.–Дніпропетровськ, 2013.–20 с, 0
4
Механізм управління ресурсним потенціалом підприємства [Електронний ресурс]
ОВ Кузьменко
URL: http://www. viem. edu. ua/konf/art. php, 2013
32013
Оценка конкурентоспособности и финансового потенциала предприятия
ВА Павлова, РВ Губарев, ОВ Кузьменко
Актуальные вопросы современной науки, 246-254, 2012
32012
Комерційне товарознавство: навчальний посібник
ВА Павлова, ГА Рижкова, ЛА Гончар, ВМ Орлова, ...
32012
Особливості формування асортиментної політики виробничого підприємства в умовах інтегрованої системи менеджменту
ОВ Кузьменко
Економіка та управління, 117-122, 2010
3*2010
Стратегическое управление потенциальными возможностями машиностроительного предприятия
ОВ КузьменКО
ЗАСНОВНИКИ: ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА НАЦІОНАЛЬНИЙ …, 2009
32009
Щодо інноваційної активності підприємства на різних етапах розвитку
ВМ Орлова, ОВ Кузьменко, ОР Сергєєва
Європейський вектор економічного розвитку, 2016
22016
Проблеми стратегічного маркетингу на підприємстві
ОВ Кузьменко, ГА Рижкова
Економічний простір, 168-176, 2016
22016
Удосконалення стратегічного управління відповідно до позиції підприємства на ринку
ВА Павлова, СБ Холод, ОВ Кузьменко
Європейський вектор економічного розвитку, 187-196, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20