Оксана Василівна Кузьменко
Оксана Василівна Кузьменко
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: монографія
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ВМ Орлова, ГА Рижкова
Д.: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011
562011
Організаційно-економічний механізм стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства
ОВ Кузьменко
Академічний огляд, 110-122, 2014
132014
Оцінювання ресурсного потенціалу підприємств машинобудівної галузі
ВА Павлова, ОВ Кузьменко
Держава та регіони, 152-156, 2010
132010
Обґрунтування методичних підходів до оцінки ресурсного потенціалу підприємства
ОВ Кузьменко
Економічний нобелівський вісник, 2014
122014
Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України
ОВ Кузьменко
Економічний нобелівський вісник, 46–54-46–54, 2015
112015
Конкурентоспроможнiсть пiдприємства: управлiння, оцiнка, стратегiя: монографiя
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ВМ Орлова, ГА Рижкова
72011
Стратегічне управління ресурсним потенціалом: концепція, механізм, стратегія: монографія
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ЛА Гончар
Дніпропетровський університет імені Альфреда Ноебля, 2014
52014
Оценка конкурентоспособности и финансового потенциала предприятия
ВА Павлова, РВ Губарев, ОВ Кузьменко
Актуальные вопросы современной науки, 246-254, 2012
32012
Особливості формування асортиментної політики виробничого підприємства в умовах інтегрованої системи менеджменту
ОВ Кузьменко
Економіка та управління, 117-122, 2010
3*2010
Стратегическое управление потенциальными возможностями машиностроительного предприятия
ОВ КузьменКО
Академiчний огляд., 90, 2009
32009
Механізм управління ресурсним потенціалом підприємства [Електронний ресурс]
О Кузьменко
X Міжнародна інтернет-конференція «ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В …, 2013
22013
Удосконалення стратегічного управління відповідно до позиції підприємства на ринку
ВА Павлова, СБ Холод, ОВ Кузьменко
Європейський вектор економічного розвитку, 187-196, 2013
22013
Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства
ОВ КУЗЬМЕНКО
ступеня канд. екон. наук: 08.00. 04/ОВ Кузьменко.–Дніпропетровськ, 2013.–20 с, 0
2
Проблеми стратегічного маркетингу на підприємстві
ОВ Кузьменко, ГА Рижкова
Економічний простір, 168-176, 2016
12016
Управління подвійними стратегіями: постановний аспект
ВА Павлова, ОВ Кузьменко
Європейський вектор економічного розвитку, 152-159, 2013
12013
Комерційне товарознавство: навчальний посібник
ВА Павлова, ГА Рижкова, ЛА Гончар, ВМ Орлова, ...
12012
Дослідження відповідності ресурсного потенціалу машинобудівного підприємства його рейтингу
ОВ Кузьменко
Економіка та держава, 63-66, 2012
12012
Оптимизационная модель выбора сегмента рынка машиностроительного предприятия
ОВ Кузьменко
ЖДТУ, 2011
12011
The strategy of effective management of resource potential
О Кузьменко
Актуальные проблемы современной науки, 37-41, 2017
2017
ЩОДО ІннОВАцІйнОЇ АКтиВнОСтІ ПІДПРиЄМСтВА нА РІЗниХ етАПАХ РОЗВитКу
ВМ Орлова, ОВ Кузьменко, ОР Сергєєва
Європейський вектор економічного розвитку, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20