Гуревич Роман Семенович / Hurevych R.
Гуревич Роман Семенович / Hurevych R.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах
РС Гуревич
К.: Вища школа 287, 1998
3981998
Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях
РС Гуревич, МЮ Кадемія
323*2004
Інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі
РС Гуревич, МЮ Кадемія
240*2002
Інфрмаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
2232012
Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах: монографія
РС Гуревич
Вінниця: ДОВ «Вінниця 410, 2008
1582008
Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід: навчальний посібник
РС Гуревич
Гуревича РС–Вінниця: ТОВ фірма «планер, 2012
922012
Формування інформаційної культури майбутнього фахівця
РС Гуревич
Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень: зб. наук …, 2003
762003
Сучасні інформаційні засоби навчання
ПК Гороль, РС Гуревич, ЛЛ Коношевський, ОВ Шестопалюк
Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 2004
582004
Використання інформаційних технологій у навчальному процесі
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ЮВ Бадюк, ЛС Шевченко
Вінниця: ТОВ «Діло, 2006
472006
Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти
АВ Яцишин
Інформаційні технології в освіті, 119-126, 2014
462014
Інформаційно-телекомунікаційні технології в підготовці майбутнього фахівця
РС Гуревич
Неперервна професійна освіта: теорія і практика–К, 61-68, 2002
422002
Можливості новітніх інформаційних технологій у підготовці педагогічних кадрів
Р Гуревич, А Коломієць
Трудова підготовка в закладах освіти 2, 52-53, 2002
372002
Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі: навчальний посібник
РС Гуревич
Гуревича РС–Вінниця: ТОВ фірма «Планер, 2013
352013
Впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти: Метод. Рекомендації
РС Гуревич.
Вінниця, ВДПУ, 1999
341999
Веб-квест як інноваційна технологія навчання у вищій і середній школі
РС Гуревич, МЮ Кадемія
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 232, 2011
332011
Чи потрібен комп’ютер на уроках трудового навчання
Р Гуревич
Трудова підготовка в закладах освіти, 6-10, 2001
332001
Інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті
РС Гуревич
Енциклопедія освіти/[Акад. пед. наук України, 364-365, 2008
322008
Інформаційна культура–важлива складова загальної культури особистості
РС Гуревич
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2004
322004
Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні
РС Гуревич.
30*2007
Застосування мультимедійних засобів навчання та глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях: посібник
РС Гуревич, ОВ Шестопалюк, ЛС Шевченко
Гуревич РС, Шестопалюк ОВ, Шевченко ЛС–Вінниця, 2004
292004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20