Гуревич Роман Семенович / Hurevych R.
Гуревич Роман Семенович / Hurevych R.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах
РС Гуревич
К.: Вища школа 287, 1998
4231998
Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях
РС Гуревич, МЮ Кадемія
3552004
Інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі
РС Гуревич, МЮ Кадемія
264*2002
Інфрмаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
2502012
Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах: монографія
РС Гуревич
Вінниця: ДОВ «Вінниця 410, 2008
1802008
Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід: навчальний посібник
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ЛС Шевченко
Гуревича РС–Вінниця: ТОВ фірма «планер, 2012
1182012
Формування інформаційної культури майбутнього фахівця
РС Гуревич
Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень: зб. наук …, 2003
752003
Сучасні інформаційні засоби навчання
ПК Гороль, РС Гуревич, ЛЛ Коношевський, ОВ Шестопалюк
Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 2004
642004
Використання інформаційних технологій у навчальному процесі
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ЮВ Бадюк, ЛС Шевченко
Вінниця: ТОВ “Діло, 2006
502006
Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти
АВ Яцишин
482014
Інформаційно-телекомунікаційні технології в підготовці майбутнього фахівця
РС Гуревич
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 61-68, 2002
472002
Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології на основі інтеграції природничих та педагогічних дисциплін
ІВ Фурса
Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний …, 2016
41*2016
Веб-квест як інноваційна технологія навчання у вищій і середній школі
РС Гуревич, МЮ Кадемія
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 232, 2011
392011
Інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті
РС Гуревич
Енциклопедія освіти/[Акад. пед. наук України, 364-365, 2008
392008
Можливості новітніх інформаційних технологій у підготовці педагогічних кадрів
Р Гуревич, А Коломієць
Трудова підготовка в закладах освіти 2, 52-53, 2002
392002
Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі: навчальний посібник
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ЛС Шевченко
Гуревича РС–Вінниця: ТОВ фірма «Планер, 2013
382013
Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах
НІ Степанченко
Вінниця, 2017
372017
Інформаційна культура–важлива складова загальної культури особистості
РС Гуревич
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2004
362004
Впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти: Метод. Рекомендації
РС Гуревич.
Вінниця, ВДПУ, 1999
361999
Чи потрібен комп’ютер на уроках трудового навчання
Р Гуревич
Трудова підготовка в закладах освіти, 6-10, 2001
352001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20