вячеслав семеногов
вячеслав семеногов
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО, кафедра криміналістики
No verified email
TitleCited byYear
Методика розслідування вбивств, прихованих інсценуванням
ВВ Семеногов
дис.… канд. юрид. наук: 12.00. 09, 2004
192004
Розслідування вбивств, прихованих інсценуванням: монографія
ВВ Семеногов
Х.: Вид-во СПД ФО Вапнярчук НМ, 2006
92006
Проблеми висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств, прихованих інсценуванням
ВВ Семеногов
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 77-84, 2009
32009
Створення уявної моделі інсценування при приховуванні вбивств
ВВ Семеногов
Теорія і практика правознавства, 2014
12014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Розслідування злочинів: проблеми інсценування
ВВ Семеногов
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 120-125, 2011
12011
Создание мыслительной модели инсценировки при сокрытии убийств
ВВ Семеногов
Теорія і практика правознавства 2 (6), 2014
2014
Creation of mental model for staging during murders concealment
ВВ Семеногов
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 41, 2014
2014
Sources of versions during a murders investigation
ВВ Семеногов
Theory and practice of jurisprudence 2 (4), 64, 2013
2013
Источники версий при расследовании убивств
ВВ Семеногов
Теорія і практика правознавства 2 (4), 2013
2013
Джерела версій при розслідуванні вбивств
ВВ Семеногов
Теорія і практика правознавства, 2013
2013
тика та методичні поради до виконання науково-дослідних робіт з криміналістики:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Методичні поради та завдання до практичних занять і самостійної роботи з юридичної психології:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Спеціаліст", спец. 7.03040101 …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Завдання до виконання курсових робіт із криміналістики
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012
2012
Features of the interrogation of accused during investigation of murder, hidden live performances
ВВ Семеногов
Theory and practice of jurisprudence 1 (2), 29, 2012
2012
Особенности допроса обвиняемого при расследовании убийств, скрытых инсценировками
ВВ Семеногов
Теорія і практика правознавства 1 (2), 2012
2012
Теорія і практика правознавства. 2012. Вип. 1 (2): електрон. наук. фах. вид.
ІВ Процюк, ЛЛ Богачова, ММ Гультай, СЛ Кошарновська, МГ Хаустова, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Програма навчальної дисципліни" Юридична психологія"
ВА Журавель, ВО Коновалова, ВЮ Шепітько
Національний університет" Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", 2011
2011
Проблеми законності. 2008. Вип. 98
ІВ Гетьман, АІ Козаченко, КЄ Соляннік, ОВ Сергієнко, ВМ Пашков, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2008
2008
Роль улик при расследовании преступлений
ВВ Семеногов
Збірник наукових праць присвячено вирішенню певних проблем кримінального …, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20