Олег Булулуков
Олег Булулуков
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика розслідування вбивств при відсутності трупа
ОЮ Булулуков
ОЮ Булулуков, 1999
71999
Методика расследования убийств при отсутствии трупа
ОЮ Булулуков
ОЮ Булулуков, 1996
61996
Тактическая операция «Личность преступника» в расследовании убийств при отсутствии трупа
ОЮ Булулуков
Проблеми законності: республ. міжвідомчий науковий збірник/Міністерство …, 2001
52001
Розслідування вбивств при відсутності трупа
ОЮ Булулуков
Настільна книга слідчого:[наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів]/МІ …, 2007
32007
Помилки при прийнятті тактичних рішень
ОЮ Булулуков
Право та інноваційне суспільство, 64-69, 2015
12015
Можливості використання математичних методів при прийнятті тактичних рішень у криміналістиці
ОЮ Булулуков
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 95-99, 2012
12012
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Наукове криміналістичне прогнозування та індивідуальне передбачення при прийнятті тактичних рішень
ОЮ Булулуков
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 74-79, 2010
12010
Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів України:[наукова діяльність лабораторії" Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі …
ВЮ Шепітько, ГО Чорний, ОЮ Булулуков
видавництво" Право", 2005
12005
Об’єкти і суб’єкти тактичних рішень у криміналістиці
O Bululukov
Проблеми законності, 165-174, 2016
2016
Оптимизация тактических решений: субъективная и объективная обусловленность
ОЮ Булулуков
Проблеми законності, 2016
2016
Оптимізація тактичних рішень–умова ефективності слідчої діяльності
ОЮ Булулуков
Питання боротьби зі злочинністю, 107-124, 2016
2016
Оптимізація тактичних рішень: суб’єктивна та об’єктивна обумовленість.
O Bululukov
Проблеми законності, 166-177, 2016
2016
Объекты и субъекты тактических решений в криминалистике
ОЮ Булулуков
Проблеми законності, 2016
2016
Optimization of tactical decisions: subjective and objective conditionality
OY Bululukov
Probs. Legality 133, 166, 2016
2016
Функції тактичних рішень у криміналістиці
ОЮ Булулуков
Вісник Національної академії правових наук України, 109-117, 2016
2016
Objects and subjects of tactical decisions in criminalistics
OY Bululukov
Probs. Legality 132, 165, 2016
2016
Трансформація слідчих помилок у кримінальному судочинстві
ОЮ Булулуков
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 54-62, 2015
2015
ІННОВАЦІйНий ПІдХІд у дОслІджеННІ ПОмилОк ПРи ПРиЗНАчеННІ судОВиХ ексПеРТиЗ
ОЮ Булулуков
Право та інноваційне суспільство, 145-163, 2015
2015
Досудове розслідування нерозкритих убивств: характеристика особи потерпілого (окремий аспект)
ВВ Польщиков
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20