Іванчук Ярослав Володимирович / Yaroslav V. Ivanchuk / Иванчук Ярослав Владимирович
Іванчук Ярослав Володимирович / Yaroslav V. Ivanchuk / Иванчук Ярослав Владимирович
Vinnytsia National Technical University, Faculty for Information Technologies and Computer
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Development of the evaluation model of technological parameters of shaping workpieces from powder materials
R Iskovych-Lototsky, O Zelinska, Y Ivanchuk, N Veselovska
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017
282017
Вібраційні та віброударні пристрої для розвантаження транспортних засобів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
ВНТУ, 2011
232011
Установка для утилизации отходов
Искович-Лотоцкий, РД, Иванчук, ЯВ
Мир техники и технологий, 2007
202007
Оптимізація конструктивних параметрів інерційного вібропрес-молота
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Вісник машинобудування та транспорту, 43-50, 2016
162016
Застосування вібраційного гідроімпульсного приводу в будівельних і дорожних машинах
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
Збірник наукових праць Харківської державної академії залізничного …, 2008
142008
Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом
РД Іскович-Лотоцький, ОВ Зелінська, ЯВ Іванчук
ВНТУ, 2018
132018
Математичне моделювання робочих процесів інерційного вібропрес-молота з електрогідравлічною системою керування гідроімпульсного привода для формоутворення заготовок з …
РД Іскович-Лотоцький, ВП Міськов, ЯВ Іванчук, РД Искович-Лотоцький, ...
Хмельницький національний університет, 2016
132016
Моделювання робочих процесів в піролізній установці для утилізації відходів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (8 (79)), 2016
132016
Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода з однокаскадним клапаном пульсатором
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Вібрації в техніці та технологіях.№ 3: 10–19., 2017
122017
Застосування гібридного моделювання при розробці установок для утилізації відходів
РД Іскович-Лотоцький
Технологічні комплекси. Науковий журнал–Луцьк, 2, 2012
122012
Підвищення ефективності розвантаження матеріалів під дією періодичних ударних імпульсів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
Вібрації в техніці і технологіях.№ 2: 8-11., 2008
122008
Дослідження динаміки процесу роботи універсального гідравлічного віброудраного приводу для розвантаження транспортних засобів
РД Іскович–Лотоцький, ЯВ Іванчук
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка …, 2007
122007
Automatic system for modeling vibro-impact unloading bulk cargo on vehicles
RD Iskovych-Lototsky, YV Ivanchuk, NR Veselovska, W Surtel, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
82018
Tekhnolohiia modeliuvannia otsinky parametriv formoutvorennia zahotovok z poroshkovykh materialiv na vibropresovomu obladnanni z hidroimpulsnym pryvodom
RD Iskovych–Lototskyi, OV Zelinska, YV Ivanchuk
Monohrafiia. Vinnytsia, Ukraine 152, 2018
72018
Основи резонансно-структурної теорії віброударного розвантаження транспортних засобів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2014
72014
Розрахунок температурних полів в робочих зонах піролізної установки
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Наукові нотатки, 113-119, 2013
72013
Vibratsiini ta vibroudarni prystroi dlia rozvantazhennia transportnykh zasobiv
RD Iskovych–Lototskyi, YV Ivanchuk
Monograf. Vinnytsia, Ukraine 156, 2012
72012
Аналіз використання гідроімпульсних вібророзвантажувальних пристроїв на автомобільному транспорті
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
ВНТУ, 2011
72011
Osnovy rezonansno–strukturnoi teorii vibroudarnoho rozvantazhennia transportnykh zasobiv
RD Iskovych–Lototskyi, YV Ivanchuk, YP Veselovskyi
Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovs' koho natsional'noho …, 2014
62014
Установка для утилізації медичних відходів з відбором тепла та охолодженням
НРВ Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, В. І. Повстенюк, Г. В. Костюк, О ...
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки, 98-103, 2011
6*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20