Follow
Datsii Oleksandr, Олександр Дацій
Datsii Oleksandr, Олександр Дацій
Interregional Academy of Personnel Management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Verified email at maup.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України
ОІ Дацій
К.: ННЦ ІАЕ 428, 2004
3122004
Стратегічне управління
МХ Корецький, АО Дєгтяр, ОІ Дацій
К.: Центр учбової літератури, 2007
2702007
Інвестиційна політика в Україні: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Юго-Восток, 2006
1502006
Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник
ВЛ Корінєв, МХ Корецький, ОІ Дацій
К.: Центр учбової літератури, 2007
662007
Фінансове забезпечення інновацій в агропромисловому комплексі України
ОІ Дацій
Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку, 65-76, 2011
652011
Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія
ОІ Дацій, МВ Гаман, НВ Дацій
Донецьк: Юго-Восток, 2010
602010
Інноваційний процес у сільському господарстві
ОІ Янковська
Наука й економіка 2 (4), 54-58, 2009
492009
Планування і контроль діяльності підприємства: Навч. посіб./Гуманітарний ун-т Запорізький ін-т державного та муніципального управління
ОІ Дацій
Запоріжжя: ГУ ЗІДМУ, 2005
352005
Регулювання розвитку інноваційного потенціалу в економіці: Монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Ніжин: ТОВ Видавництво Аспект-Поліграф, 2007
322007
Управління фінансовою санацією підприємства
СЯ Салига, ОІ Дацій, НВ Нестеренко, ОВ Серебряков
К.: Центр навчальної літератури, 2005
302005
Rozvytok innovatsiynoyi diyal'nosti v ahropromyslovomu vyrobnytstvi Ukrayiny [Development of innovative activity in agroindustrial production of Ukraine]
OI Datsiy
NNTS" Instytut ahrarnoyi ekonomiky", Kyiv, Ukraine, 2004
272004
Resource planning for risk diversification in the formation of a digital twin enterprise
A Liezina, K Andriushchenko, O Rozhko, O Datsii, L Mishchenko, ...
Accounting 6 (7), 1337-1344, 2020
262020
Innovatsijna model'rozvytku ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Innovative model of economic development of Ukraine in the conditions of globalization]
OI Datsii, MV Haman, NV Datsii
Yuho Vostok, Donets'k, Ukraine, 2010
262010
Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві
ОІ Дацій
ступеня докт. екон. наук: спец. 08.02. 02 “Економіка та управління науково…, 2005
262005
Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів України: Монографія
БМ Данилишин, МА Хвесик, МХ Корецький, ОІ Дацій
Донецьк: ТОВ Юго-Восток, Лтд, 2008
252008
Розвиток інновацій у птахівництві
ОІ Дацій, ОО Кузнецов
Економіка АПК, 89-93, 2004
252004
Finansove zabezpechennya innovatsiy v ahropromyslovomu kompleksi Ukrayiny [Financial support innovation in agriculture Ukraine]
OI Datsiy
Problemy investytsiyno-innovatsiynoho rozvytku, 65-76, 2011
232011
Екологічні витрати: проблеми права, обліку та оподаткування
ОФ Савченко, ОІ Дацій, АО Байда, ГІ Зима
Економіка та держава, 11-19, 2015
212015
Методика визначення фінансових результатів та відображення їх в обліку
ВЯ Плаксієнко, ОІ Дацій
Облік і фінанси АПК, 16-21, 2009
212009
Маркетингова цінова політика
ВЛ Корінєв, МХ Корецький, ОІ Дацій
К.: ЦУЛ 200, 2007
212007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20