Підписатись
Лимар Л.В.
Лимар Л.В.
Інші іменаLesya Lymar, Lymar LV
НМУ имени А.А. Богомольца
Підтверджена електронна адреса в nmu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі
КО Моруга, ОМ Ільїна, ЛВ Лимар
Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П …, 2011
242011
Основні принципи організації дистанційного навчання медиків
ЮЛ Кучин, ЛВ Лимар
Медична освіта, 30-37, 2022
17*2022
Аналіз дослідження сформованості готовності до безконфліктної взаємодії з пацієнтами студентів-медиків
ЛВ Лимар
Вісник Чернігівського нац. пед. ун‐ту ім. ТГ Шевченка. Серія Психологічні …, 2010
162010
Зміст і складові професійної компетентності сімейного лікаря: психологічний аспект
ЛВ Лимар
Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки, 67-83, 2019
13*2019
Peculiarities of distance medical learning during the covid 2019 lockdown: practical experience of teaching medical english
L Lymar, K Storozhuk
Wiadomości Lekarskie, 2021
112021
Особливості мотивації студентів-медиків до попередження конфліктів з пацієнтами у процесі професійної підготовки
ЛВ Лимар
Вісник післядипломної освіти, 350-357, 2011
92011
Основні компоненти соціальної компетентності сімейних лікарів в Україні
ЛВ Лимар
Медична освіта, 90-95, 2019
82019
Factors of the medical career choice within the context of ukrainian healthcare reforms.
L Lymar, S Omelchuk
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (1 pt 2), 211-216, 2018
82018
GENDER AND PROFESSIONAL FACTORS OF MEDICAL STUDENTS'PSYCHOLOGICAL READINESS FOR PERFORMING PROFESSIONAL DUTIES.
S Omelchuk, L Lymar
Georgian medical news, 45-50, 2016
62016
The basic components of the" doctor-patient" constructive interaction
LV Lymar
Middle East journal of scientific research 13 (SPLISSUE), 6-11, 2013
62013
Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами: монографія
ОІ Бондарчук, ЛВ Лимар
К.: Інтел Сервіс, 2014
52014
Z dosvidu zaprovadzhennia kursu «Akademichna anhliiska mova» dlia maibutnikh doktoriv filosofii-medykiv z metoiu formuvannia anhlomovnoi profesiieoi ta akademichnoi …
LV Lymar
Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [On experience of introduction of the …, 2022
42022
OPHTHALMOLOGY. EASTERN EUROPE
I KUCHYN, R SKRYPNYK, N GREBEN, L LYMAR
OPHTHALMOLOGY 12 (1), 10-17, 2022
42022
Lymar LV Aktyvizatsiia piznavalnoi diialnosti studentiv pry vyvchenni inozemnykh mov u nemovnomu vyshchomu navchalnomu zakladi
KO Moruha, OM Ilina
Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni MP …, 2011
42011
Основні переваги та недоліки дистанційного навчання іноземних мов у немовному закладі вищої освіти
Л Лимар
Український педагогічний журнал, 24-29, 2022
32022
З ДОСВІДУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «АКАДЕМІЧНА АНГЛІЙСЬКА МОВА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ-МЕДИКІВ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА АКАДЕМІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ …
Л ЛИМАР
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 2022164, 2022
32022
Впровадження елементів елективного курсу міжособистісна взаємодія лікаря з пацієнтом на заняттях з іноземної мови у медичному ВНЗ
ЛВ Лимар
Молодий вчений, 141-144, 2016
32016
Некоторые особенности конструктивного взаимодействия в рамках взаимоотношений врач-пациент
ЛВ Лымарь
Актуальные вопросы педагогики и психологии: материалы международной заочной …, 2013
32013
Analiz doslidzhennia sformovanosti hotovnosti do bezkonfliktnoi vzaiemodii z patsiientamy studentiv-medykiv [Analysis of study of formation of readiness for conflict-free …
LV Lymar
Visnyk Chernihivskoho nats. ped. un-tuim. TH Shevchenka. Seriia …, 2010
32010
та ін. English for pharmacists
ЛЯ Аврахова, ІО Паламаренко, ТВ Яхно, ЛВ Лимар
за ред. ЛЯ Аврахової.–К.: Медицина, 2009
3*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20