Кафедра української літератури
Кафедра української літератури
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Євангельські образи в українській літературі ХХ століття
В Антофійчук
Чернівці: Рута 335, 2001
392001
Випробування істиною: Проблема історичної та художньої правди в українській історико-біографічній літературі (від початків до сьогодення)
Б Мельничук
К.: Академія 272, 22, 1996
341996
Проблеми поетики традиційних сюжетів та образів у літературі
ВІ Антофійчук, АЄ Нямцу
Чернівці: Рута, 1997
291997
Драматична поема як жанр
БІ Мельничук
К.: Дніпро, 1981
241981
Євангельські мотиви в українській літературі кінця ХІХ–ХХ ст.
В Антофійчук, А Нямцу
Чернівці: Рута, 1996
221996
Своєрідність трансформації євангельського сюжетно-образного матеріалу в українській літературі ХХ століття
ВІ Антофійчук
Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць …, 2002
142002
Проблеми традиції та новаторства у світовій літературі
А Нямцу, В Антофійчук
Чернівці: Рута, 112-208, 1998
121998
Культурологія: термінологічний словник
ВІ Антофійчук
Чернівці: Книга ХХІ, 2009
92009
Ольга Кобилянська і світова література
С Кирилюк
Чернівці: Рута, 2002
92002
Проблема формирования потребности у студентов в различных видах физической культуры (теоретический аспект)
АВ Лотоненко, НВ Гринев, ВС Мальцев, ДА Плещеев
учеб. пособие/АВ Лотоненко, НВ Гринев, ВС Мальцев, ДА Плещев, 1993
61993
Українське віршування перших десятиріч ХІХ століття.
ВС Мальцев
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007
52007
Ізосилабізм, цезура та клаузула як основні елементи ритмікиbукраїнського 13-складового вірша ХVІІІ століття
В Мальцев
Мандрівець, 44-49, 2012
42012
Образ Іуди Іскаріота в українській літературі
ВІ Антофійчук
Чернівці: Рута 104, 1999
41999
Новознайдені вірші Юрія Федьковича
Л Ковалець
Слово і час, 2009
32009
Інтертекстуальність як ознака стилю Валерія Шевчука
Н Козачук
Питання літературознавства, 164-171, 2009
32009
Трансформація образу Іуди Іскаріота в українській літературі ХХ століття/В. Антофійчук
ВІ Антофійчук
Слово і час, 52-58, 2001
32001
Дискурс малої прози Богдана Лепкого та західноукраїнська малоформатна новелістика кінця ХІХ–початку ХХ століття
М Зушман
Чернівецький нац. ун-т, 2013
22013
Дієслівна парадигма номінативного поля концепту ДОРОГА (на матеріалі німецьких народних казок)
СВ Кирилюк
Наукові записки.–Випуск 104 (2).–Серія: Філологічні науки (мовознавство): У …, 2012
22012
Поезія в прозі в жанрово-стильовій проекції малої прози Б. Лепкого та його сучасників
М Зушман
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства, 104-110, 2011
22011
Теоретико-методологічний аспект формування довіри до державної влади
СС Погорєлий
Державне будівництво, 2009
22009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20