Follow
Євген Фурса
Євген Фурса
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет міжнародної торгівлі та права, кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т.
СЯ Фурса, ЄІ Фурса, СВ Щербак
К.: Видавець Фурса СЯ: КНТ 1, 912, 2006
1562006
Нотаріат в Україні
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
Теорія і практика. Київ: АСК 975, 2001
104*2001
Спадкове право. Теорія і практика
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
К.: Атіка, 2002
702002
Закони України «Про державну виконавчу службу»,«Про виконавче провадження»,«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: науково-практичний …
СЯ Фурса, ЄІ Фурса, СВ Щербак
К.: Видавець Фурса СЯ: КНТ, 2008
562008
Спадкове право
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
Теорія та практика: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2002
472002
Спадкові правовідносини у нотаріальній та судовій практиці
ЄІ Фурса
Фурса ЄІ–К, 2004
412004
Теорія нотаріального процесу
СЯ Фурса, СЯ Фурса
Київ: Алерта, 2012
402012
Адвокат у цивільному процесі: науково-практичний посібник
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
КНТ, 2008
382008
Науково-практичний коментар до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
К.: Видавець Фурса СЯ, 2007
302007
Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному процесі
SIA Fursa, LIU Drahni︠e︡vich, IEI Fursa
Видавничий Дім" Ін Юре", 2003
282003
Поняття, завдання та функції нотаріату в Україні: окремі аспекти
КФ Досінчук
Часопис Київського університету права, 131-134, 2013
152013
Становлення і розвиток спадкування в Україні
СЯ Фурса
Юриспруденція: теорія і практика, 28-43, 2007
142007
Нотаріальний процес
СЯ Фурса, ЄІ Фурса, ТО Бордюг, ЄЄ Фурса
Теоретичні основи: Моно графія/СЯ Фурса–К.: Істина, 2002
132002
Новий погляд на термінологію спадкових правовідносин
Є Фурса
Право України, 115-120, 2002
112002
Правова концепція нотаріальної діяльності щодо охорони прав громадян
С Фурса
Право України, 100-104, 2000
82000
Врегулювання спору за участі судді–новий зміст медіації
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
Часопис Київського університету права, 97-101, 2017
72017
Цивилистический процесс в Украине: основные проблемы становлення и тенденции развития
СЯ Фурса, ЕИ Фурса
Саратов, Издательский центр «Наука, 382-387, 2012
72012
Цивільний процес: проблеми і перспективи
СЯ Фурса, ЄІ Фурса, СВ Щербак
Київ: Видавець Фурса СЯ: КНТ, 2006
72006
Проблемные вопросы современного гражданского и исполнительного процессов в Украине
С Фурса, Е Фурса
Арбитражный и гражданский процесс, 44-47, 2004
72004
Адвокат у цивільному процесі
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
Науково-практичний посібник/2006.–447 с, 2006
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20