Гундертайло Юлія
Гундертайло Юлія
Інститут соціальної та політичної психології
Verified email at ispp.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Арт-терапія в роботі практичного психолога: Використання арт-технологій в освіті
О Вознесенська, Л Мова, Ю Гундертайло, О Скнар
942007
Напрями психологічної реабілітації особистості, що переживає події війни
ТМ Титаренко
Психологічна допомога особистості, що переживає наслідки травматичних подій …, 2015
222015
Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості
ТМ Титаренко, ОГ Злобіна, ЛА Лєпіхова, БП Лазоренко, ...
Імекс-ЛТД, 2012
82012
Ґендерно чутлива соціальна робота: можливості профілактики ризикованої поведінки серед молоді
ЮД Гундертайло
Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в …, 0
4
Про чинники електоральних намірів громадян літнього віку
ВО Васютинський, ЮД Гундертайло
Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в Україні …, 0
4
Психологія життєтворення особистості в сучасному світі: монографія
ТМ Титаренко, ВО Климчук, БП Лазоренко, ТО Ларіна, КВ Мирончак, ...
Міленіум, 2016
32016
Особистісна міфологія як модель суб’єктивної реальності
ЮД Гундертайло
Наук. студії із соц. та політ. психол.: Зб. ст.–Вип 2 (5), 122-128, 0
3
Psykholohiia zhyttietvorennia osobystosti v suchasnomu sviti [Psychology of life way of personality in the modern world]
YD Hundertailo, VO Klymchuk, OY Kliapets
Kyiv: Milenium [in Ukrainian], 2016
22016
Жіночі практики конструювання партнерських стосунків.
Ю Гундертайло
Психологія життєтворення особистості в сучасному світі, с. 229-254, 2016
22016
Психологічна допомога особистості, що переживає наслідки травматичних подій: зб. статей
ТМ Титаренко
" Міленіум", 2015
22015
Жіночі практики конструювання партнерських стосунків
ЮД Гундертайло
Простір арт-терапії: зб. наук. статей/ВНЗ “УМО” АПН України, ГО “Арт …, 2013
22013
Арт-терапія як постнекласична практика повсякденності
ЮД Гундертайло
Простір арт-терапії 1 (11), 33-45, 2012
22012
Арт-терапія в роботі з міфами .
Ю Гундертайло
Простір арт-терапії : Разом з вами : збірник наукових статей / за наук. ред …, 2006
22006
Опыт групповой работы с архетипом «Амазонка»
ЮД Гундертайло, ОН Скнар
Психодрама и современная психотерапия, 64-69, 2004
22004
Особистісна міфологія
ЮД Гундертайло
Практична психологія та соціальна робота, 11-14, 1998
21998
Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій: методичні рекомендації
ТМ Титаренко, БП Лазоренко, ТО Ларіна, МС Дворник, КВ Мирончак, ...
Імекс-ЛТД, 2017
12017
Потенціал арт-терапевтичних технологій відновлення життєвої неперервності переселенців
Ю Гундертайло
Простір арт-терапії: Зб. наук. ст., с. 25- 32, 2016
12016
Особистісний вибір: психологія відчаю та надії
ТМ Титаренко, БП Лазоренко, ТО Ларіна, ОЯ Кляпець, НВ Алікіна, ...
" Міленіум", 2005
12005
Психогігієна в умовах пандемії
ЮД Гундертайло
ІСПП НАПН України, 2020
2020
Організація соціально-психологічного супроводу внутрішньо переміщених осіб
Y Hundertailo
Scientific Studios on Social and Political Psychology, 52-58, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20