Людмила Воловик
Людмила Воловик
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Підтверджена електронна адреса в phdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Взаємодія центру та периферії: суспільно–географічні підходи до дослідження (на прикладі Київської області)
ЛМ Воловик
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2009
42009
Демографічна ситуація і міграційна активність населення периферійних районів (на прикладі Київської області)
ЛМ Воловик
Географія та туризм, 200-207, 2011
32011
Відтворення населення Київської області в контексті збалансованого розвитку регіону
ЛМ Воловик
Молодий вчений, 25-29, 2017
22017
Безпека життєдіяльності населення в умовах глобалізації
ЛМ Воловик, КВ Ковальська, РІ Бондаренко
Молодий вчений, 34, 2016
22016
Особливості розвитку рекреаційно-туристичного комплексу столичного регіону (на прикладі Київської області)
ЛМ Воловик
Географія та туризм, 164-173, 2013
22013
Особливості розвитку агробізнесу столичного регіону (на прикладі Київської області)
ЛМ Воловик
Гельветика, 2019
12019
Периферійні райони Київської області: господарський розвиток, соціальні проблеми
ЛМ Воловик
СКД, 2014
12014
Розвиток методів навчання в польській загальній дидактиці і дидактиці географії як культурна цінність для миру
БО Чернов, КВ Ковальська, ЛМ Воловик
Міленіум, 2020
2020
Роль і значення безпеки життєдіяльності населення у соціально-економічному розвитку регіонів
ЛМ Воловик
Міленіум, 2020
2020
Природно-ресурсний потенціал території та його вплив на соціально-економічний розвиток (на прикладі Київської області)
ЛМ Воловик
2019
Фахова підготовка майбутніх учителів географії у процесі навчально-польових практик
ЛМ Воловик
Лисенко ММ, 2019
2019
Формування творчої особистості майбутніх вчителів географії та біології в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті в умовах інтеграції науки і освіти
БО Чернов, КВ Ковальська, ЛМ Воловик, ОВ Дзюбенко, ІГ Дудка
Молодий вчений, 171-178, 2017
2017
Занятость и проблемы безработицы населения как важный фактор развития сельских территорий Украины (на примере Згуровского района Киевской области)
ЛМ Воловик
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2017
2017
Зайнятість та проблеми безробіття населення як важливий чинник розвитку сільських територій України (на прикладі Згурівського району Київської області)
L Volovyk
Економічний вісник університету 1 (32), 45-51, 2017
2017
Использование объектов культурного наследия в рекреационно-туристской деятельности Украины: современное состояние и тенденции
ЛМ Воловик
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2016
2016
Використання об" єктів культурної спадщини в рекреаційно-туристській діяльностіУкраїни: сучасний стан і тенденції
L Volovyk
Економічний вісник університету 1 (28), 91-97, 2016
2016
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ
Л Воловик
Zbiór raportów naukowych., 36, 2015
2015
ОСОБЛИВОСТі ГОСПОДАРСЬКОї ДіЯЛЬНОСТі і РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СіЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРіЙ (НА ПРИКЛАДі СТОЛИЧНОГО РЕГіОНУ)
ЛМ Воловик
Геополитика и экогеодинамика регионов 10 (2), 2014
2014
Здоров'язбережувальний супровід студентів вищих навчальних закладів під час проведення навчальних польових практик
Л Воловик
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2014
2014
ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРИФЕРИЙНЫХ РАЙОНОВ СТОЛИЧНОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ)
ЛМ Воловик
Географические проблемы сбалансированного развития староосвоенных регионов …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20