Nataliia Zakharchuk (Н.В. Захарчук)
Nataliia Zakharchuk (Н.В. Захарчук)
Підтверджена електронна адреса в mail.usask.ca - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика
ГО Васьківська, ВІ Кизенко, СЕ Трубачева, СП Бондар, ЛА Липова, ...
Педагогічна думка, 2015
222015
Проблема культури та міжкультурної комунікації у філософсько-соціологічному аспекті
НВ Захарчук
Політехніка, 2008
202008
Філософсько-соціологічний аспект категорії «толерантність» та її роль у міжкультурній комунікації
НВ Захарчук
Політехніка, 2012
52012
Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід)
ОС Березюк, ОМ Власенко, ОМ Піддубна, ВІ Башманівський, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013
42013
Особливості міжкультурної комунікації у світлі сучасних лінгвістичних досліджень
НВ Захарчук, ЛМ Конопляник
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 368-375, 2013
32013
Підготовка майбутніх екологів до міжкультурної комунікації в процесі вивчення гуманітарних дисциплін
НВ Захарчук
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010
32010
Problema kultury ta mizhkulturnoi komunikatsii u filosofo-sotsiolohichnomu aspekti
NV Zakharchuk
Visnyk NTUU «KPI». Filosofiia. Pedahohika.–K.: Personal, 174-178, 2008
32008
Особливості перекладу англійських термінів з фізики
Л Конопляник, Н Захарчук
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 36-44, 2013
22013
Категорія культури та її роль у процесі підготовки майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації
НВ Захарчук
22011
Do problemy pedahohichnykh doslidzhen mizhkulturnoi komunikatsii [Problem of Pedagogical Researches of Intercultural Communications]
NV Zakharchuk
Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky 46, 58-62, 2009
22009
Роль міжкультурної комунікації у формування духовних цінностей майбутніх екологів
НВ Захарчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 117-120, 2009
22009
Фундаменталізація екологічних знань старшокласників засобами підручника з екології
НВ Захарчук
Проблеми сучасного підручника, 206-213, 2014
12014
Shliakhy formuvannia systemy ekolohichnykh znan starshoklasnykiv u protsesi vyvchennia predmetiv humanitarnoho tsyklu [Ways of ecological knowledge forming in the process of …
N Zakharchuk
Molod i rynok: shchomisiachnyi naukovopedahohichnyi zhurnal–Youth and market …, 2013
12013
Іноземна мова як засіб професійної підготовки майбутніх екологів
Н Захарчук
Молодь і ринок, 121-125, 2013
12013
Використання комунікативних ситуацій у процесі підготовки майбутніх екологів до міжкультурної комунікації
Н Захарчук
Молодь і ринок, 60-64, 2013
12013
Шляхи формування системи екологічних знань старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу
НВ Захарчук
Молодь і ринок 2 (97), 31-35, 2013
12013
Використання підручників з іноземної мови у формуванні системи екологічних знань старшокласників
НВ Захарчук
Проблеми сучасного підручника 1 (12), 376-380, 2012
12012
Педагогічна майстерність як умова успішної підготовки студентів до міжкультурної комунікації
НВ Захарчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 110-113, 2010
12010
Порівняльний аналіз понять «спілкування» та «комунікація»
НВ Захарчук
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія …, 2009
12009
ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ЗМІСТУ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
НВ Захарчук
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20