Подписаться
Механiзм регулювання економiки, Mechanism of Economic Regulation
Механiзм регулювання економiки, Mechanism of Economic Regulation
Кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, СумДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене fem.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації
АО Левицька
Mechanism of Economic Regulation, 155-163, 2013
1392013
Інформаційна безпека як основа національної безпеки
ІР Боднар
Mechanism of Economic Regulation, 68-75, 2014
742014
Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб’єктів господарювання
ВВ Божкова, ЛЮ Сагер
Механізм регулювання економіки 1, 145-153, 2010
552010
Суть та економічна природа інвестицій і інвестиційного процесу
ДЛ Левчинський
Видавництво СумДУ, 2011
522011
Формування механiзму оптимiзацiї структури капiталу та його вплив на фiнансовий потенцiал пiдприємства
ВГ Боронос
Вид-во СумДУ, 2010
492010
Тенденції сучасної ресурсної політики у забезпеченні еколого-економічної безпеки
ВВ Сабадаш
" ВТД" Університетська книга", 2007
492007
Оцінки інвестиційної привабливості регіону: порівняльний пофакторний аналіз
СА Петровська
Mechanism of Economic Regulation, 90-97, 2012
482012
Екологiчний аудит в Українi: актуальнiсть, проблемнi питання та напрями удосконалення
ІВ Басанцов, ОС Пантелейчук
Видавництво СумДУ, 2010
482010
Инновационное развитие субъектов хозяйственной деятельности
СН Ильяшенко
Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка …, 2000
482000
Tilting at windmills? Using discourse analysis to understand the attitude-behaviour gap in renewable energy conflicts
C Haggett, B Futаk-Campbell
Видавництво СумДУ, 2011
472011
Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
ЛМ Таранюк
Видавництво СумДУ, 2011
472011
Сутність та особливості бенчмаркінгу в антикризовому управлінні підприємством
ОВ Коваленко
Видавництво СумДУ, 2009
472009
Енергетична безпека України: конфліктність геополітичного вибору
ВВ Сабадаш
Видавництво СумДУ, 2011
462011
Економіка, заснована на знаннях, та економіка знань: адекватність використання категорій
ВВ Іванова
Сумський державний університет, 2011
442011
Аналіз проблеми впровадження екологічно чистого виробництва в Україні
ОЮ Чигрин, АС Щербак
Видавництво СумДУ, 2011
432011
Научные основы самоорганизации экономических систем. Часть 1
ЛГ Мельник
Сумский государственный университет, 2010
422010
Перспективи та основні проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні
СМ Ілляшенко, ТЄ Іванова
Сумський державний університет, 2014
412014
Особливості формування і розвитку соціальної відповідальності підприємств в Україні
ОМ Полякова, ПЮ Кас
Українська державна академія залізничного транспорту, 2010
412010
Проблеми та перспективи фінансування освіти і науки в Україні в умовах економічної кризи
ТО Ілляшенко, ІО Радіонова
Механізм регулювання економіки, 223-228, 2010
41*2010
Теоретичнi основи формування механiзму визначення прiоритетностi та узгодженостi цiлей на пiдприємствi
ОВ Люльов
" ВТД" Університетська книга", 2009
402009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20