Ірина Наумук (Iryna Naumuk, IM Naumuk, Ирина Наумук)
Ірина Наумук (Iryna Naumuk, IM Naumuk, Ирина Наумук)
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Verified email at mdpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток медіаосвіти в Україні: сучасний стан та вимога сьогодення
І Наумук
Молодь і ринок, 162-166, 2015
52015
Особливості використання методу case-study в процесі підготовки майбутніх учителів інформатики
ІМ Наумук
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2018
32018
Освітні тренди у підготовці майбутніх ІТ-фахівців
ІМ Наумук
Актуальні питання сучасної інформатики, 126-129, 2017
32017
Анализ проблемы профессиональной подготовки медиаграмотных учителей информатики в Украине
ВВ Осадчий, ИН Наумук
Образовательные технологии и общество 18 (2), 2015
32015
Формування медіакомпетентності майбутніх вчителів в контексті інтегрованого підходу до медіаосвіти
І Наумук
Інформаційні технології в освіті та науці: матер. VII-ї Всеукр. наук.-практ …, 2015
22015
Використання програмного середевища scratch як пропедевтика до програмування
А Балабас, І Наумук
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 1 (9), 10-13, 2017
12017
Розвиток медіакомпетентності майбутніх учителів інформатики, як необхідна умова до професійної діяльності
І Наумук
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у …, 2015
12015
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 96392 літературний твір навчального характеру «Навчально-методичний комплекс з дисципліни" Побудова комутованих комп …
ІМ Наумук, ОВ Наумук, ІВ Крашеніннік, ІМ Сердюк
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Адаптивне навчання на основі LMS Moodle: постановка проблеми
ОМ Спірін, І Наумук
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук …, 2020
2020
Функціональні особливості операційної системи Windows Server 2016
ОВ Наумук, І Наумук
Science, research, development: monografia pokonferencyjna, 29.12. 2018-30 …, 2018
2018
Особливості використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики
ІМ Наумук, НІ Корзун
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (3), 70-80, 2018
2018
Інформаційно-освітній засіб як елемент підготовки учнів на уроках інформатики у загальноосвітній школі
АС Куст, ІМ Наумук
2018
Використання програмно-педагогічних засобів для диференційованого навчання школярів
АО Довгаль, ІМ Наумук
2018
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРУ MICROSOFT WORD ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВЕКТОРНИХ МАЛЮНКІВ
АО Прядко, ІМ Наумук
ББК 32.973-01я5 І74, 227, 2018
2018
Дисципліна «Охорона праці в галузі»–важлива складова підготовки майбутніх IT фахівців
К Долинич, І Наумук
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 1 (9), 81-85, 2017
2017
Використання інтернет-технологій на уроках інформатики
Є Круковець, І Наумук
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 1 (9), 157-160, 2017
2017
Порівняльна характеристика перспективності мов програмування
ІМ Наумук, КС Деменок
Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки, 2017
2017
МОНІТОРИНГ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ЗАПУСКУ LINUX-СИСТЕМИ
НІ Миколаївна, ТД Василівна
Інформаційні технології в освітньому процесі 2017, 2017
2017
Зомбі-процеси unix: причини виникнення та методи вирішення
ІМ Наумук, АІ Гордей
https://drive.google.com/file/d/1GH-RBfxKdmW1ouNxzZC2DgUd21fV4yjM/view, 2017
2017
ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
НІ Миколаївна
https://drive.google.com/file/d/0Bw9OYXqr5PIWWUFET0puT1pGUmc/view, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20