Лариса Казанцева
Лариса Казанцева
Бердянський державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене bdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні і методичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку української мови в полікультурному просторі
ЛІ Казанцева
ЛАНДОН-ХХІ, 2014
102014
Комунiкативний концепт формування дискурсивного мовлення дошкiльникiв
ЛI Казанцева
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса, 319, 2013
52013
Лінгводидактичні засади навчання дошкільників української мови як державної у світлі сучасних наукових парадигм
ЛІ Казанцева
Education and pedagogical sciences, 23-31, 2014
32014
Мовна ситуація південно-східного регіону і врахування її впливу на процес навчання дошкільників української мови
ЛІ Казанцева
Educational Dimension 37, 289-296, 2013
32013
Сутність і характеристика ключових україномовних компетенцій старших дошкільників
ЛІ Казанцева
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
32013
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДІАЛОГУ НА КОМУНІКАТИВНІЙ ОСНОВІ
Л Казанцева
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2015
12015
Розв’язання проблем дитячого білінгвізму в процесі навчання російськомовних дошкільників української мови
ЛІ Казанцева
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (65), 95-103, 2014
12014
Культурологічний підхід до навчання дошкільників української мови в полікультурному просторі південно-східного регіону
ЛІ Казанцева
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2014
12014
Розвиток розмовного дискурсу в дошкільників у ситуації білінгвізму
ЛІ Казанцева
Педагогіка та психологія, 2014
12014
Розвиток дискурсивної діяльності дошкільників у світлі теорії дискурсу
ЛІ Казанцева
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 121-129, 2013
12013
До проблем державної мовної політики в Україні
ЛІ Казанцева
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2012
12012
Соціолінгвістичні передумови опанування дошкільниками української мови в полікультурному середовищі південно-східної України
ЛІ Казанцева
Вісник Інституту розвитку дитини.–Серія: Філософія, педагогіка, психологія …, 2012
12012
До проблеми методів навчання в іншомовній освіті
ЛІ Казанцева
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2011
12011
Лексична робота з української (державної) мови в комунікативному аспекті
ЛІ Казанцева
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 65, 2007
12007
ПРОФЕСІЙНО–МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛІВ У НАВЧАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ
Л Казанцева
ББК 74.202 Г. 94, 129, 2006
12006
Система занять в навчанні дошкільників з російськомовним типом спілкування української мови як державної
ЛІ Казанцева
Особистість в єдиному освітньому просторі: V міжнар. освітній форум, 7-18, 0
1
Питання методики формування екологічної культури дітей дошкільного віку в координатах сучасних освітніх ідей
ЛІ Казанцева, ЛИ Казанцева
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2019
2019
Позитивна емоційна стимуляція як умова навчання української мови дошкільників з російськомовним типом спілкування
ЛІ Казанцева
Обрії, 17-19, 2017
2017
Принцип свідомого засвоєння мовних явищ як засадничий у навчанні російськомовних дошкільників української мови
ЛІ Казанцева
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2015
2015
Теоретичні питання формування дитячого білінгвізму: психолінгвістичний і психолого-педагогічний аспекти
ЛІ Казанцева
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20