Андрій Душний / Andriy Dushniy / Андрей Душный
Андрій Душний / Andriy Dushniy / Андрей Душный
Дрогобицький державний педагогічний університет імен Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва: довідник
А Душний, Б Пиц
Дрогобич: Посвіт, 2010
272010
Методика активізації творчої діяльності майбутніх учителів музики у процесі музично-інструментальної підготовки: навчально-методичний [посібник для студентів вищих навчальних …
А Душний
Дрогобич: Посвіт, 2008
182008
Анатолій Онуфрієнко: життя, присвячене музиці: монографія/А. Душний./[заг. ред. Б. Пица]
А Душний
Дрогобич: Посвіт 328, 2010
102010
Активізація творчої діяльності майбутніх вчителів музики
А Душний
Педагогіка і психологія професійної освіти, С. 73–79., 2005
82005
Кафедра народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : науково-історичний довідник
А Душний, Б Пиц
Дрогобич : Посвіт, 2011
6*2011
Творчість композиторів Львівської баянної школи: навч. посіб.
А Душний, Б Пиц
Дрогобич: Посвіт, 2010
52010
Методика активiзацiї творчої дiяльностi майбутнiх учителiв музики у процесi музично-iнструментальної пiдготовки: навч.-метод. пос
А Душний
52008
Власов Віктор Петрович
А Душний, Б Пиц
Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва: довідник.–Дрогобич: Посвіт, 9, 2010
42010
Творчество для баяна-аккордеона композиторов Украины конца ХХ начале XXI веков: стилевые особенности
ЮИ Дякунчак, АИ Душный
Наука. Искусство. Культура, 2016
32016
Інструментально-виконавська підготовка вчителя музичного мистецтва в наукових студіях сьогодення
А Олексюк, А Душний
Актуальні питання гуманітарних наук, 94-100, 2015
22015
Активізація творчої діяльності студентів мистецьких факультетів як психолого-педагогічна проблема
А ДУШНИЙ
Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного пе …, 2012
22012
Науково-мистецький проект «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» в контексті баянно-акордеонного руху ЗахідноїУкраїни
А Душний, Б Пиц
Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного …, 2011
22011
Прикарпатський дует баяністів – творчо-виконавський аспект : навчальний посібник
А Душний
Дрогобич : Посвіт, 2007
22007
Наукові пріоритети баянно-акордеонного мистецтва в контексті української академічної школи гри на народних інструментах
А Душний
Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі …, 2015
12015
Молода генерація авторів-виконавців баяністів-акордеоністів України: сучасні погляди та перспективи
А Душний, Б Пиц, В Шафета
Актуальні питання гуманітарних наук, 94-103, 2013
12013
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ ТА ПІДХОДИ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПЕРСПЕКТИВИ (25 жовтня 2019 р.) Т. V (Орлова Н. Student peer …
А Душний, М Махмудов, М Стреначікова
Посвіт, 2019
2019
СОНАТА-ЕКСПРОМТ «БУКОВИНСЬКА» ВІКТОРА ВЛАСОВА В КОНТЕКСТІ СОНАТНОЇ ФОРМИ БАЯННОЇ МУЗИКИ
Ю ЧУМАК, А ДУШНИЙ
Актуальні питання гуманітарних наук, 56-61, 2019
2019
ДЕЯКІ МЕТОДИ ДИТЯЧОГО ВОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
А ДУШНИЙ, В САЛІЙ
Актуальні питання гуманітарних наук, 44-48, 2019
2019
ШТРИХИ ДО КОНКУРСУ «ВІЗЕРУНКИ ПРИКАРПАТТЯ–2018»
А ДУШНИЙ
Актуальні питання гуманітарних наук 1 (24), 186-188, 2019
2019
Постать Володимира Зубицького у мистецькій культурі ХХІ століття (баянно-акордеонний аспект)
АІ Душний, ІВ Собіль
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20