Подписаться
Чобіток Вікторія, Чобиток Виктория, Сhobitok Viktoriia
Чобіток Вікторія, Чобиток Виктория, Сhobitok Viktoriia
Подтвержден адрес электронной почты в домене uipa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Formu-vannia konkurentnoi stratehii pidpryiemstv na zasadakh innovatsiino-spriamovanoho investuvannia [Formation of Competitive Strategy of Enterprises on the Basis of …
VV Prokhorova, VM Protsenko, VI Chobitok
Kharkiv: UIPA, 2015
642015
Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування: монографія
ВВ Прохорова, ВМ Проценко, ВІ Чобіток
Vydavet︠s︡ʹ Hrinʹ DS, 2016
602016
Управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств на засадах контролінгу: монографія
ВВ Прохорова, ВІ Чобіток
Х.: НТМТ 247, 231-247, 2012
382012
Управління оборотними активами підприємства: теоретичний аспект
ВІ Чобіток, КС Пятилокотова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 230-234, 2013
352013
Формування системи управління персоналом на промислових підприємствах: теоретичний аспект
ВІ Чобіток, АВ Волощенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 313-318, 2015
322015
Application of budget allocation models in the management of investment processes in the context of the digital economy development
V Chobitok, O Shevchenko, O Lomonosova, VB Kochetkov
Cuestiones Políticas 39 (71), 2021
202021
Розробка стратегії управління фінансовим потенціалом підприємств
ВІ Чобіток, ОВ Астапова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2015
202015
Мотивації як фактор підвищення продуктивності праці на підприємстві
ВІ Чобіток, ЄО Боровок
Вісник економіки транспорту і промисловості, 342-346, 2013
202013
Потенціал підприємства: формування і оцінка: Навчальний посібник
ВВ Прохорова, ВІ Чобіток
Х.: НТМТ, 2013
182013
Strategic guidelines for the intensification of regional development under the impact of potential-forming determinants in the conditions of digitalization
R Tulchinskiy, V Chobitok, M Dergaliuk, T Semenchuk, I Tarnovska
International Journal of Computer Science & Network Security 21 (8), 97-104, 2021
172021
Information And Consulting Service Using In The Organization Of Personnel Management
VC Vitalina Babenko, Olga Baksalova, Viktoriya Prokhorova, Volodymyr Dykan ...
Studies of Applied Economics 38 (4), 2020
152020
Управлiння потенцiалом конкурентоспроможностi пiдприємств на засадах контролiнгу: монографiя
ВВ Прохорова, ВI Чобiток
142012
Upravlinnia poten-tsialom konkurentospromozhnosti pidpryiemstv na zasadakh kontrolinhu [Management of the Potential of Competitiveness of Enterprises on the Basis of Controlling]
VV Prokhorova, VI Chobitok
Kharkiv: Ukrainska inzhenerno-pedahohichna akademiia, 2012
142012
Formuvannia systemy upravlinnia personalom na promyslovykh pidpryiemstvakh
VI Chobitok, AV Voloshchenko
Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 313-318, 2015
132015
Інтелектуалізація управлінських процесів як детермінантно-мотиваційна основа бізнес-моделі підприємств
ВВ Прохорова, ВІ Чобіток
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2020
122020
Економічна оцінка зовнішньої та внутрішньої ефективності інноваційних трансформацій в освіті
ВВ Прохорова, ВІ Чобіток
Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі …, 2019
122019
Ekonomichna otsinka zovnishnoi ta vnutrishnoi efektyvnosti innovatsiinykh transformatsii v osviti
VV Prokhorova, VI Chobitok
Proceedings of Monohrafiia: Konkurentospromozhnist pidpryiemstv u …, 2019
122019
Forming performance assessment system of risk management in railway transport companies
V Chobitok, L Chumak, T Demianenko, Y Us
International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (4.3), 404-408, 2018
122018
Методи оцінки потенціалу конкурентоспроможності машинобудівних підприємств
ВІ Чобіток
Экономика и управление 5, 168-174, 2011
112011
Контролінгові механізми управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств
ВІ Чобіток
Бізнес Інформ, 162-164, 2011
112011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20