Підписатись
Чобіток Вікторія, Чобиток Виктория, Сhobitok Viktoriia
Чобіток Вікторія, Чобиток Виктория, Сhobitok Viktoriia
Підтверджена електронна адреса в uipa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Formuvannia konkurentnoi stratehii pidpryiemstv na zasadakh innovatsiino-spriamovanoho investuvannia [Formation of Competitive Strategy of Enterprises on the Basis of …
VV Prokhorova, VM Protsenko, VI Chobitok
Kharkiv: UIPA, 2015
672015
Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування: монографія
ВВ Прохорова, ВМ Проценко, ВІ Чобіток
Vydavet︠s︡ʹ Hrinʹ DS, 2016
592016
Формування системи управління персоналом на промислових підприємствах: теоретичний аспект
ВІ Чобіток, АВ Волощенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 313-318, 2015
362015
Управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств на засадах контролінгу: монографія
ВВ Прохорова, ВІ Чобіток
Х.: НТМТ 247, 231-247, 2012
362012
Управління оборотними активами підприємства: теоретичний аспект
ВІ Чобіток, КС Пятилокотова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 230-234, 2013
352013
Application of budget allocation models in the management of investment processes in the context of the digital economy development
V Chobitok, O Shevchenko, O Lomonosova, VB Kochetkov
Cuestiones Políticas 39 (71), 594-608, 2021
232021
Розробка стратегії управління фінансовим потенціалом підприємств
ВІ Чобіток, ОВ Астапова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2015
202015
Мотивації як фактор підвищення продуктивності праці на підприємстві
ВІ Чобіток, ЄО Боровок
Вісник економіки транспорту і промисловості, 342-346, 2013
202013
Strategic guidelines for the intensification of regional development under the impact of potential-forming determinants in the conditions of digitalization
R Tulchinskiy, V Chobitok, M Dergaliuk, T Semenchuk, I Tarnovska
International journal of computer science and network security: IJCSNS 21 (8 …, 2021
182021
Information And Consulting Service Using In The Organization Of Personnel Management
VC Vitalina Babenko, Olga Baksalova, Viktoriya Prokhorova, Volodymyr Dykan ...
Studies of Applied Economics 38 (4), 2020
182020
Потенціал підприємства: формування і оцінка: Навчальний посібник
ВВ Прохорова, ВІ Чобіток
Х.: НТМТ, 2013
182013
Управлiння потенцiалом конкурентоспроможностi пiдприємств на засадах контролiнгу: монографiя
ВВ Прохорова, ВI Чобiток
142012
Upravlinnia potentsialom konkurentospromozhnosti pidpryiemstv na zasadakh kontrolinhu [Management of the Potential of Competitiveness of Enterprises on the Basis of Controlling]
VV Prokhorova, VI Chobitok
Kharkiv: Ukrainska inzhenerno-pedahohichna akademiia, 2012
132012
Економічна оцінка зовнішньої та внутрішньої ефективності інноваційних трансформацій в освіті
ВВ Прохорова, ВІ Чобіток
Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі …, 2019
122019
Ekonomichna otsinka zovnishnoi ta vnutrishnoi efektyvnosti innovatsiinykh transformatsii v osviti
VV Prokhorova, VI Chobitok
Economic Evaluation of External and Internal Effectiveness of Innovative …, 2019
122019
Forming performance assessment system of risk management in railway transport companies
V Chobitok, L Chumak, T Demianenko, Y Us
International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (4.3), 404-408, 2018
122018
Контролінгові механізми управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств
ВІ Чобіток
Бізнес Інформ, 162-164, 2011
122011
Організаційно-управлінське забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві в умовах цифровізації
ЧВІ Прохорова В.В.
Бізнес Інформ, C. 279–285, 2021
112021
Інтелектуалізація управлінських процесів як детермінантно-мотиваційна основа бізнес-моделі підприємств
ВВ Прохорова, ВІ Чобіток
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2020
112020
Formuvannia systemy upravlinnia personalom na promyslovykh pidpryiemstvakh: teoretychnyi aspekt
VI Chobitok, AV Voloshchenko
Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 313-318, 2015
112015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20