Олексій Ситник
Олексій Ситник
кандидат наук із соціальних комунікацій, Інститут журналістики КНУ ім.Т.Шевченка
Verified email at univ.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Трансформації підручника як сучасного медіа в аспекті формування в учнів читацьких умінь
АВ Гривко, ОВ Ситник
Проблеми сучасного підручника, 92-101, 2017
52017
Візуальна комунікація в системі композиційно-графічного моделювання інформаційних порталів
О Ситник
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць. [гол.ред …, 2014
52014
Стратегія особистісно-орієнтованого моделювання інформаційних мережевих ЗМІ
О Ситник
Наукові записки інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В.В …, 2014
52014
Личностно-ориентированное композиционно-графическое проектирование новостных сайтов
А Сытник
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук 2 (№06(65) Июнь 2014 …, 2014
42014
Роль і значення досвіду творення української навчальної літератури у 20-30-х роках ХХ століття
ОВ Ситник
Проблеми сучасного підручника, 214-221, 2012
42012
Exploring Students’ Views on ICT Skills as the Components of Journalists’ Professional Competence: EDM Aspect
O Sytnyk, A Hryvko, Y Zhuk
CEUR Workshop Proceedings (ICTERI 2020, ICT in Education, Research and …, 2020
2*2020
Становлення новинних порталів як новітньої платформи українського медіапростору
О Ситник
Вісник книжкової палати, 45–48, 2015
22015
Комунікативна спрямованість композиційно-графічного моделювання як складник стратегії розвитку новинних порталів
О Ситник
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, 2014
22014
Медіадизайн як інноваційний розвиток проектування
О Ситник
Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; гол. ред. – О …, 2014
22014
Основні принципи формування стратегії розвитку новинного порталу в мережі інтернет
О Ситник
Вісник книжкової палати., 23–26, 2014
22014
Сучасні тенденції проектування взаємодії користувачів із інтернет-медіа
О Ситник
Український інформаційний простір, 185-196, 2019
12019
Розширення інформаційно-функціонального поля сучасних підручників засобами іммерсивних інформаційних технологій
АВ Гривко, ОВ Ситник
OP Europejska platforma naukowa 4, 32-34, 2019
12019
Комунікативність композиційно-графічної моделі мережевого медіа як умова створення інформаційно-діяльнісного простору здійснення комунікації
ОВ Ситник
Наукові записки Інституту журналістики, 140-147, 2015
12015
Промоция как основной ориентир стратегии развития новостного портала в сети Интернет
АВ Сытник
Вестник ТвГУ. Серия: Филология (3). Стр. 247-252. ISSN 1994-3725, 247-252, 2014
12014
Використання сучасних інформаційних технологій в мережевих ЗМІ
О Ситник
Актуальні питання масової комунікації, 132–134, 2013
12013
METHODS OF STUDYING THE STUDENTS'VIEWS ON THE COMPONENTS OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF JOURNALISTS AS ONE OF THE PREDICTORS OF THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
O Sytnyk
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 44-45, 2020
2020
Адикції та девіації мережної комунікації у сучасних Digital media
О Ситник
Digital media: становлення новітньої комунікації : колективна монографія …, 2020
2020
USER ADDICTION AS A DIGITAL MEDIA DESIGN STRATEGY
O Sytnyk
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 164-166, 2020
2020
ПИТАННЯ ЗМІСТУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ В ПРАЦЯХ ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ
О Ситник
Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований …, 2020
2020
The role of visualization in image communication of modern internet media
O Sytnyk
Імідж і репутація, 249, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20