Liudmyla Mekshun /Людмила Мекшун
Liudmyla Mekshun /Людмила Мекшун
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль чернігівської земської статистики кінця XIX–початку XX ст. у проведенні облікових досліджень в Чернігівській губернії
ЛМ Мекшун
52000
Особливості реформування житлово-комунального господарства у Білорусі та країнах Балтії
ЛМ Мекшун
Науковий вісник Полісся, 020-025, 2015
42015
Німецька і шведська моделі побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки
ЛМ Мекшун
Науковий вісник ЧДІЕУ, 31-37, 2014
42014
Роль ОО Русова у формуванні чернігівського типу земської статистики
ЛМ Мекшун
НТК статистичних досліджень, 2008
42008
Сучасні тенденції реформування управління житлово-комунальним господарством України в умовах децентралізації
ЛМ Мекшун
Науковий вісник Полісся, 30-36, 2016
22016
The governance experience of housing service in Germany
LN Mekshun
Науковий вісник Полісся, 28-31, 2015
22015
Становлення і розвиток земської статистики в Україні
ЛМ Мекшун
Чернігів: ЧДІЕУ, 2008
22008
Фінансове забезпечення стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах активізації міграційних процесів
ЛМ Мекшун, ММ Забаштанський
Проблеми і перспективи економіки та управління, 229-237, 2020
12020
Особливості скандинавської моделі регулювання ринку праці
ІІ Кичко, ЛМ Мекшун
Науковий вісник Полісся, 7-13, 2019
12019
Здобутки і проблеми євроінтеграційних зрушень в Україні на сучасному етапі
ВБ Тропіна, НО Алєшугіна, ТМ Пшенична, НІ Холявко, ІІ Кичко, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2018
12018
Современные тенденции реформирования управления жилищно-коммунальным хозяйством Украины в условиях децентрализации
ЛМ Мекшун
Науковий вісник Полісся, 30-36, 2016
12016
Сутність та рівні економічної безпеки
ЛМ Мекшун
Чернігів: ЧДІЕУ, 2013
12013
Вплив досліджень представників стокгольмської школи на економічний розвиток Швеції
ЛМ Мекшун
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки …, 2011
12011
Роль української земської статистики у проведенні статистичних з’їздів і нарад у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
Л Мекшун
Сiверянський лiтопис, 2007
12007
Організація виробництва: методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм «Управління …
СМ Хмелевський, ЛМ Ремньова, ІІ Кичко, ЛМ Мекшун, АВ Холодницька, ...
Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021
2021
Окремі аспекти статистико-економічного аналізу трудових ресурсів України
ЛМ Мекшун
НУ «Чернігівська політехніка», 2020
2020
Управління персоналом та економіка праці: методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 …
СМ Хмелевський, ЛМ Ремньова, ІІ Кичко, ЛМ Мекшун, АВ Холодницька, ...
Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020
2020
Аналіз трудових показників: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми …
СМ Хмелевський, ЛМ Ремньова, ІІ Кичко, ЛМ Мекшун, АВ Холодницька, ...
Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020
2020
Окремі аспекти статистичного дослідження безробіття в Україні
ЛМ Мекшун
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Менеджмент продуктивності: методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійна програма «Управління персоналом та …
ЛМ Мекшун
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20