Ольга Антонова
Ольга Антонова
Доцент кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій
Verified email at nuft.edu.ua
TitleCited byYear
Combining of MOODLE Platform elements with Extra-platform resources in distant teaching of creative and practical subjects (on the example of the course adaptation for …
A Olha
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical …, 2019
2019
Із досвіду використання елементів навчальної платформи Moodle при викладанні творчопрактичних дисциплін
АО В.
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 6 (163), 7-11, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ РЕСТОРАНУ „ВОДОЛІЙ”
АОВ Ярошенко О. А.
Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку, 319-326, 2018
2018
Specificity of usage of Moodle platform and extra-platform resources in distant teaching of creative and practical academic subjects (on the example of the course «Journalistic …
O Antonova
American Journal of Education 123 (4 (2)), 1007, 2017
2017
Комунікативна поведінка журналіста й репрезентація героя з обмеженими фізичними можливостями в інтерв'ю
ОВ Антонова
Регіональні ЗМІ України: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 165-171, 2017
2017
Радіожурналістика.-2012.
ОВ Антонова, ОО Кулініч
2016
Семантико-прагматичні особливості творення ергонімів-назв вітчизняних ювелірних брендів
АО В.
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного та …, 2016
2016
Interview as a component of writer's social and political journalism – genre modifications and particularities of communicative strategies
SYY Antonova O. V.
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 18 …, 2016
2016
Методичні рекомендації до виконання творчо-кваліфікаційного бакалаврського проекту студентами спеціальності" Журналістика"
ОВ Антонова
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016
2016
Способи реалізації комунікативної стратегії автора у фотожурналістиці
АО В.
Соціальні комунікації : теорія, історія, регіональний дискурс: науковий …, 2015
2015
Використання тематичних соціальних мереж при організації дистанційного навчання студентів спеціальності «Журналістика»
А Ольга
І Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку …, 2015
2015
Зберегти скарб слова (Рецензія на: Гончар О. Твори: у 12 т. упоряд., післямова ВМ Галич, комент.-ВМ Галич, ОА Галич.-К.: Наук. думка, 2012.-Т. 9: Публіцистика у двох книгах. Кн …
ОВ Антонова
Наукові записки Інституту журналістики, 300-302, 2014
2014
“Зазираючи за горизонт”. Національно-світоглядна публіцистика Миколи Жулинського
ОВ Антонова
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014
2014
Зображальні елементи фотонарису як засоби реалізації комунікативної стратегії автора (на матеріалі фотонарису А. Войтенко Культ тіла)
ОВ Антонова
Наукові записки Інституту журналістики, 251-256, 2014
2014
Оригінальні жанрові форми інтерв'ю в письменницькій публіцистиці
ОВ Антонова
Наукові записки Інституту журналістики, 192-194, 2013
2013
МОДИФИКАЦИИ РЕЧИ В ПИСАТЕЛЬСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
О АНТОНОВА
Гуманiтарна освiта у технiчних вищих навчальних закладах 1 (27), 361-367, 2013
2013
Модифікації промови в письменницькій публіцистиці
ОВ Антонова
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 361-368, 2013
2013
ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ В ИНТЕРВЬЮ С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (на материале интервью проекта «Разные люди»)
ОВ Антонова
Печатается по решению Редакционно-издательского совета Национального …, 2012
2012
Радіожурналістика.
ОВ Антонова
2012
ЮВІЛЕЙНА СТАТТЯ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЗАПИТІВ ДОБИ В НАЦІОНАЛЬНО-СВІТОГЛЯДНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ М. ЖУЛИНСЬКОГО
ОВ Антонова
Редакційна колегія, 84, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20