Володимир Леонідович Дикань (ORCID:0000-0002-5173-2469), Дикань В.Л., Dykan V.L.
Володимир Леонідович Дикань (ORCID:0000-0002-5173-2469), Дикань В.Л., Dykan V.L.
УкрДУЗТ (УкрДАЗТ, ХарДАЗТ, ХІІТ), кафедра Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом
Підтверджена електронна адреса в kart.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия: монография
ВЛ Дикань
Харьков: Основа, 1995
202*1995
Стратегічне управління. Навч. посіб
ВЛ Дикань, ВО Зубенко, ІВ Токмакова, ОВ Маковоз, ОВ Шраменко
К.: Центр учбової літератури, 2013
167*2013
Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія
ВЛ Дикань, ВО Зубенко
Х.: УкрДАЗТ, 2008
1182008
Основы экологии и природопользование
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова, ИД Михайлов, АА Каграманян
82*2002
Економічна безпека підприємства
ВЛ Дикань
навч. посібник./ВЛ Дикань, ІВ Воловельська, ОВ Маковоз.–Харків: УкрДАЗТ, 2011
672011
Реформирование экономики Украины и конкурентоустойчивость предприятий: Монография
ВЛ Дикань
Харьков: Основа, 1997
561997
Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів: Монографія
МІ Данько, ВЛ Дикань, НВ Якименко
Х.: УкрДАЗТ, 2008
53*2008
Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства підприємства
ВЛ Дикань
монографія/ВЛ Дикань, ІЛ Назаренко–Харків: УкрДАЗТ, 2010
522010
Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства
ГС Бондаренко
Харків: ХдЕУ, 2001
512001
Консолідація можливостей промисловості та транспорту в умовах міжнародних транспортних коридорів як шлях призупинення кризових явищ в економіці України
ВЛ Дикань, НВ Якименко
УкрДАЗТ, 2010
482010
Забезпечення ефективностi iнновацiйної дiяльностi пiдприємств залiзничного транспорту: монографiя
ВЛ Дикань, ВО Зубенко
392008
Становление и развитие транспортной системы путем создания торговотранспортной сети «DOOR-TO-DOOR»
ВЛ Дикань
Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць.–Харків …, 2007
372007
Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера
В Дикань
Українські залізниці, 22-26, 2014
362014
Актуальность улучшения системы комбинированных перевозок в международной транспортной сети
ВЛ Дикань
Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. праць.–Харків …, 2006
362006
Размещение производительных сил и регионалистика
АП Голиков, АГ Дейнека, НА Казакова
Харьков: ООО «Олант, 2002
342002
Экономика предприятия
ВЛ Дикань
учеб. пособие/ВЛ Дикань, ЕВ Шраменко, НВ Якименко.–Харьков: УкрГАЖТ, 2008
332008
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства
ВЛ Дикань, ТВ Пономарьова
Вісник економіки транспорту і промисловості., 100-105, 2011
322011
Комплексна методика визначення рiвня економiчної безпеки, оцiнки ризикiв та ймовiрностi банкрутства пiдприємства: монографiя
ВЛ Дикань, IЛ Назаренко
32*2010
Стратегічне управління конкурентоспроможністю як чинник інноваційного розвитку підприємства
ВЛ Дикань
Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнського …, 2010
292010
Ефективність роботи транспортної системи України в умовах глобалізації економічних систем
ВЛ Дикань, МВ Корінь
УкрДАЗТ, 2011
282011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20