Сергій Теленик (Sergii Telenyk)
Сергій Теленик (Sergii Telenyk)
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Информационные технологии и алгоритмизация в управлении
АА Павлов, СФ Теленик
К.: Техника, 2002
99*2002
Система управління інформаційно-телекомунікаційною системою корпоративної АСУ
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, РЛ Соколовський
Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка.—К …, 2006
412006
Система управління інформаційно-телекомунікаційною системою корпоративної АСУ
СРЛ Теленик С.Ф., Ролік О.І., Букасов М.М.
Інформатика, управління та обчислювальна техніка, 112-126, 2006
41*2006
Моделі управління розподілом обмежених ресурсів в інформаційно-телекомунікаційній мережі АСУ
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов
Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка, 234-239, 2006
382006
Основні напрямки забезпечення економічної безпеки України
С Кравченко, С Теленик
Економіка. Фінанси. Право, 7, 2002
382002
Генетичні алгоритми вирішення задач управління ресурсами і навантаженням центрів оброблення даних
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, СА Андросов
Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы, 106-120, 2010
212010
Architecture and conceptual bases of cloud IT infrastructure management
S Telenyk, E Zharikov, O Rolik
Advances in Intelligent Systems and Computing, 41-62, 2017
182017
Управління навантаженням і ресурсами центрів оброблення даних при віртуальному хостингу
СФ Теленик, О Ролік, М Букасов, С Андросов, Р Римар
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
162009
Управління ресурсами центрів оброблення даних
СФ Теленик, ОІ Ролік, КО Крижова
Вісник ЛНУ імені Івана Франка, 103-119, 2009
162009
Управління ресурсами центрів оброблення даних
ККО Теленик С.Ф.,Ролік О.І.,Букасов М.М.
Вісник Львів.ун-ту., 325-340, 2009
16*2009
Управління ресурсами центрів оброблення даних
СФ Теленик, ОІ Ролік, КО Крижова
Вісник ЛНУ імені Івана Франка, 103-119, 2009
162009
Технологія управління ІТ-інфраструктурою на основі ресурсного підходу
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 180-189, 2008
152008
Управління доступом до обмежених ресурсів інформаційно-телекомунікаційної мережі АСУ військового призначення
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, ПІ Терещенко
Сб. наук. праць ЦНДІ Збройних Сил України, 37, 2006
152006
Моделі управління віртуальними машинами при серверній віртуалізації
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, АЮ Лабунський
Век+, 2009
132009
Концепция моделирования и управления движением автотранспортных средств
СФ Теленик
Автомобильный транспорт.–Харьков: ХГАДТУ, 98-100, 1998
131998
Конценпция моделирования и управления движением автотранспортных средств
ТВН Теленик С.Ф.
Автомобильный транспорт, 98-100, 1998
13*1998
An approach to virtual machine placement in cloud data centers
S Telenyk, E Zharikov, O Rolik
2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications …, 2016
122016
Dynamie management of data center resources using reinforcement learning
O Rolik, E Zharikov, A Koval, S Telenyk
2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics …, 2018
112018
Models and methods of resource management for VPS hosting
S Telenyk, O Rolik, M Bukasov, D Halushko
Czasopismo Techniczne, 2013
112013
Models and methods of resource management for VPS hosting
S Telenyk, O Rolik, M Bukasov, D Halushko
Czasopismo Techniczne, 2013
112013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20