Сергій Теленик (Sergii Telenyk)
Сергій Теленик (Sergii Telenyk)
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Информационные технологии и алгоритмизация в управлении
АА Павлов, СФ Теленик
К.: Техника, 2002
93*2002
Система управління інформаційно-телекомунікаційною системою корпоративної АСУ
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, РЛ Соколовський
Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка.—К …, 2006
472006
Система управління інформаційно-телекомунікаційною системою корпоративної АСУ
СРЛ Теленик С.Ф., Ролік О.І., Букасов М.М.
Інформатика, управління та обчислювальна техніка, 112-126, 2006
47*2006
Моделі управління розподілом обмежених ресурсів в інформаційно-телекомунікаційній мережі АСУ
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов
Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка, 234-239, 2006
402006
Основні напрямки забезпечення економічної безпеки України
С Кравченко, С Теленик
Економіка. Фінанси. Право, 7, 2002
372002
Генетичні алгоритми вирішення задач управління ресурсами і навантаженнями центрів оброблення даних
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, СА Андросов
Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы, 106-120, 2010
192010
Управління доступом до обмежених ресурсів інформаційно-телекомунікаційної мережі АСУ військового призначення
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, ПІ Терещенко
Сб. наук. праць ЦНДІ Збройних Сил України, 37, 2006
182006
Architecture and conceptual bases of cloud IT infrastructure management
S Telenyk, E Zharikov, O Rolik
Advances in Intelligent Systems and Computing, 41-62, 2017
162017
Управління ресурсами центрів оброблення даних
СФ Теленик, ОІ Ролік, КО Крижова
Вісник ЛНУ імені Івана Франка, 103-119, 2009
162009
Управління ресурсами центрів оброблення даних
ККО Теленик С.Ф.,Ролік О.І.,Букасов М.М.
Вісник Львів.ун-ту., 325-340, 2009
16*2009
Управління ресурсами центрів оброблення даних
СФ Теленик, ОІ Ролік, КО Крижова
Вісник ЛНУ імені Івана Франка, 103-119, 2009
162009
Управління навантаженням і ресурсами центрів оброблення даних при віртуальному хостингу
СФ Теленик, О Ролік, М Букасов, С Андросов, Р Римар
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
142009
Моделі управління віртуальними машинами при серверній віртуалізації
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, АЮ Лабунський
Век+, 2009
142009
An approach to virtual machine placement in cloud data centers
S Telenyk, E Zharikov, O Rolik
2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications …, 2016
122016
Технологія управління ІТ-інфраструктурою на основі ресурсного підходу
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 180-189, 2008
122008
Модель управління розподілом ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи збройних сил України
СФ Теленик, ОІ Ролік, ПІ Терещенко, ОВ Літвінцов
Зб. наук. праць ННДЦ оборонних технологій і воєнної безпеки України, 34, 2006
122006
Управляемый генетический алгоритм в задачах распределения виртуальных машин в ЦОД
СФ Теленик, АИ Ролик, ПС Савченко, МЕ Боданюк
Вісник ЧДТУ, 104-113, 2011
102011
Алгебро-логическая формализация в объектно-ориентированных технологиях
ГЕ Цейтлин, СФ Теленик, АА Амонс
Проблемы программирования, 136-146, 2002
102002
Концепция моделирования и управления движением автотранспортных средств
СФ Теленик
Автомобильный транспорт.–Харьков: ХГАДТУ, 98-100, 1998
101998
Конценпция моделирования и управления движением автотранспортных средств
ТВН Теленик С.Ф.
Автомобильный транспорт, 98-100, 1998
10*1998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20