Подписаться
Сергій Теленик (Sergii Telenyk)
Сергій Теленик (Sergii Telenyk)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Информационные технологии и алгоритмизация в управлении
АА Павлов, СФ Теленик
К.: Техника.–2002.–344 с, 2002
102*2002
Система управління інформаційно-телекомунікаційною системою корпоративної АСУ
СРЛ Теленик С.Ф., Ролік О.І., Букасов М.М.
Інформатика, управління та обчислювальна техніка, 112-126, 2006
44*2006
Основні напрямки забезпечення економічної безпеки України
С Кравченко, С Теленик
Економіка. Фінанси. Право, 6-10, 2002
432002
Моделі управління розподілом обмежених ресурсів в інформаційно-телекомунікаційній мережі АСУ
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов
Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка, 234-239, 2006
402006
Hardware implementation of radial-basis neural networks with Gaussian activation functions on FPGA
V Shymkovych, S Telenyk, P Kravets
Neural Computing and Applications 33 (15), 9467-9479, 2021
392021
Adaptive workload forecasting in cloud data centers
E Zharikov, S Telenyk, P Bidyuk
Journal of Grid Computing 18 (1), 149-168, 2020
272020
Генетичні алгоритми вирішення задач управління ресурсами і навантаженням центрів оброблення даних
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, СА Андросов
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи.–2010 1 (25 …, 2010
222010
Architecture and conceptual bases of cloud IT infrastructure management
S Telenyk, E Zharikov, O Rolik
Advances in Intelligent Systems and Computing: Selected Papers from the …, 2017
192017
Управління навантаженням і ресурсами центрів оброблення даних при віртуальному хостингу
СФ Теленик, О Ролік, М Букасов, С Андросов, Р Римар
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
182009
Управління доступом до обмежених ресурсів інформаційно-телекомунікаційної мережі АСУ військового призначення
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, ПІ Терещенко
Сб. наук. праць ЦНДІ Збройних Сил України, 37, 2006
182006
Modeling of the data center resource management using reinforcement learning
S Telenyk, E Zharikov, O Rolik
2018 International Scientific-Practical Conference Problems of …, 2018
162018
Dynamie management of data center resources using reinforcement learning
O Rolik, E Zharikov, A Koval, S Telenyk
2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics …, 2018
162018
Управління ресурсами центрів оброблення даних
ККО Теленик С.Ф.,Ролік О.І.,Букасов М.М.
Вісник Львів.ун-ту., 325-340, 2009
16*2009
Технологія управління ІТ-інфраструктурою на основі ресурсного підходу
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 180-189, 2008
162008
A real time control system for balancing a ball on a platform with FPGA parallel implementation
V Samotyy, S Telenyk, P Kravets, V Shymkovych, T Posvistak
Technical Transactions 115 (5), 109-117, 2018
152018
A comparison of kubernetes and kubernetes-compatible platforms
S Telenyk, O Sopov, E Zharikov, G Nowakowski
2021 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and …, 2021
142021
Адміністративно-правові основи скринінгу інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури
С Теленик
Підприємництво, господарство і право 9, 135-1, 2019
142019
Models and methods of resource management for VPS hosting
S Telenyk, O Rolik, M Bukasov, D Halushko
Czasopismo Techniczne, 2013
142013
Моделі управління віртуальними машинами при серверній віртуалізації
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, АЮ Лабунський
Век+, 2009
142009
An approach to virtual machine placement in cloud data centers
S Telenyk, E Zharikov, O Rolik
2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications …, 2016
132016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20