Наталія Олександрівна Михальчук
Наталія Олександрівна Михальчук
професор кафедри практики англійської мови РДГУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене rshu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія читання та розуміння літературних творів старшокласниками:[монографія]/Наталія Олександрівна Михальчук
НО Михальчук
К.: ТОВ «Принт Хауз, 2012
122012
Психологічні умови ефективності дискусії як форми навчальної роботи (на матеріалі курсу «Світова література»)
НО Михальчук
Автореф. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук, спец 19 (07), 2001
112001
Розуміння літературних творів старшокласниками (психологічний аспект): монографія
НО Михальчук
Принт Хауз, 2009
92009
Crosscultural communication as a way to develop intercultural competence
НО Михальчук, ЕЗ Івашкевич
Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін …, 2015
62015
Морфологічні способи словотвору в сучасній англійській мові
НО Михальчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
52013
Діагностика розуміння старшокласниками літературних творів в процесі шкільного навчання
НО Михальчук
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наукових праць Інституту …, 2009
32009
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З РОЗЛАДАМИ СВІДОМОСТІ//SPECIAL FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF THE PATIENTS WITH THE CONSCIOUSNESS …
НО Михальчук, РЗ Поташнюк
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник …, 2003
32003
Словотвір як основне джерело поповнення словника сучасної англійської мови
НО Михальчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
22013
Роль смислових конструктів та смислової диспозиції в читацькій діяльності старшокласників
НО Михальчук
Проблеми сучасної психології 13, 2011
22011
Навчальні дискусії:[навчальний посібник для студентів Вузів]/Наталія Олександрівна Михальчук
НО Михальчук
Рівне: РДГУ, 2004
22004
Методологічні засади підготовки перекладачів у світлі Болонського процесу/Наталія Олександрівна Михальчук
НО Михальчук
Переклад у 21, 51-52, 0
2
Психологічні принципи суверенності студента
Н Михальчук, Л Онуфрієва
Проблеми сучасної психології 49, 244-268, 2020
12020
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ПСИХОМОТОРНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ ІЗ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ
НО Михальчук, ЛЛ Примачок
Психологія: реальність і перспективи 2019 (Вип. 12), 158-163, 2019
12019
The problem of understanding in psychology: philosophical and methodological background
NO Mykhalchuk, AO Yatsuryk
Психологія: реальність і перспективи, 184-188, 2017
12017
Міжособистісні детермінанти становлення соціального інтелекту педагога
НО Михальчук, ЕЗ Івашкевич
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі …, 2015
12015
Екологізація суспільної свідомості та становлення творчого потенціалу особистості студентів
НО Михальчук
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2015
12015
Конверсія як вид морфолого-синтаксичного типу творення нових слів у сучасній англійській мові
НО Михальчук
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
12014
ТЕКСТУАЛЬНА ОЧЕВИДНІСТЬ І ОПОВІДНА СТРУКТУРА РОМАНУ “НІЧНІ ОХОРОНЦІ” АЛАНА МУРА ТА ДЕЙВА ГІББОНСА
НО Михальчук, ЕЗ Івашкевич
Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін …, 2013
12013
Психологічні умови ефективного засвоєння студентами іноземної мови
НО Михальчук, ЕЗ Івашкевич
Психологія: реальність і перспективи, 83-85, 2013
12013
Психологія читання літературних творів старшокласниками: автореф.... доктора психол. наук: 19.00. 07
НО Михальчук
К, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20