Follow
Ольга Рулинская
Title
Cited by
Cited by
Year
Маркетингові технології економічного зростання:[монографія]
МА Окландер, ОІ Яшкіна, ІЛ Литовченко
Одеса: Астропринт 375, 2012
112012
Товарна інноваційна політика: навчальний посібник
НМ Андрєєва, ОВ Рулінська
Одеса, ФОП, Бондаренко М.А., 2015
102015
Стратегічне маркетингове планування в страхових компаніях: монографія.
ІЛ Литовченко, ОВ Рулінська, ЛВ Новошинська, ВГ Баранова
Одеса: ИНВАЦ, 2014
52014
Інтернет-маркетинг в діяльності страхових компаній
І Литовченко, О Рулінська
Соціально-економічні проблеми і держава, 179-187, 2014
22014
Особливості застосування аналітичного інструментарію маркетингового аудиту в страхових компаніях
ОВ Рулінська, ДВ Зіньковська
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського…, 2019
12019
Вдосконалення методики маркетингового стратегічного планування в страхових компаніях; Perfection of method of marketing strategic planning in insurance companies
ОВ Рулінська
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету…, 2011
12011
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ЯК НАПРЯМКУ АКТИВІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ
O Rulinska
Economy and Society, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ SMM ЯК ІНСТРУМЕНТА СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ
О Рулінська
Інфраструктура ринку 59, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
ОВ Рулінська, ДВ Зіньковська
Маркетинг: виклики та рішення. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної…, 2019
2019
ТРЕНДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ИЛ Литовченко, ЮН Сотников, ОВ Рулинская
Цифровая трансформация экономики и промышленности, 30-38, 2019
2019
Перспективи використання блокчейну в маркетингу
ОВ Обнявко, ОВ Рулинська
International Development Institute–Africa (IDIA), 2018
2018
MARKETING ACTIVITIES INSURANCE COMPANIES UNDER INTERNET ENVIRONMENT
I Litovchenko, O Rulins' ka
ECONOMICS, MANAGEMENT, LAW: REALITIES AND PERSPECTIVES, 430-437, 2016
2016
RESEARCH OF SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND OF INSTITUTIONAL CHANGE
L Novoshinskaya, O Rulins' ka
Geopolitical processes in the world today, 287-294, 2016
2016
Можливості Інтернет в активізації збутової політики страховиків
ОВ Рулінська
Тези доповідей XХІV Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні…, 2016
2016
Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств
ОВ Рулінська, МО Каліна
Науковий вісник Одеського національного економічного університету. - Науки…, 2016
2016
Страховий маркетинг: стратегічне планування в страхових компаніях
ОВ Рулінська, ОВ Рулинская
Одеський національний економічний університет, 2013
2013
Маркетингові стратегічні рішення в страхових компаніях
ОВ Рулінська, ОВ Рулинская
Одеський державний економічний університет, 2010
2010
Ситуационный анализ рынка страховых услуг
ОВ Рулинская
Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська…, 2009
2009
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГА
ОВ Рулинская
2008
Маркетинг инноваций на рынке страховых услуг
ОВ Рулинская
Изд-во СумГУ, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20