Grigorii Shymchuk (Григорій Шимчук)
Grigorii Shymchuk (Григорій Шимчук)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методичні вказівки до виконаня практичних робіт з дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125–«Кібербезпека»
Г Шимчук, О Маєвський, О Назаревич
92016
Дослідження особливостей енергоспоживання в умовах ритміки методом гістограмного аналізу
М Приймак, О Мацюк, О Назаревич, Г Шимчук
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 182-185, 2009
22009
Аналіз часових рядів газоспоживання міста методом емпіричної модової декомпозиції (EMD)
ОБ Назаревич, ГВ Шимчук
Матеріали Ⅱ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2012
12012
Комп’ютерна графіка: методичний посібник та завдання до виконання графічних та самостійних робіт для студентів усіх форм навчання спеціальностей 122" Комп’ютерні науки" та 123 …
ОП Скиба, ОБ Назаревич, ГВ Шимчук
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
2019
Огляд алгоритму конфіденційності даних
Я Сидорик, Г Шимчук
Матеріали Ⅵ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Огляд алгоритму LZ77 для підвищення якості зображень
В Кокота, Г Шимчук
Матеріали Ⅵ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДЛЯ ЗАДАЧ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ
О Савка, Г Шимчук
Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні …, 2018
2018
Пошукові системи та загальні принципи їх роботи
В Копина, Г Шимчук
Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні …, 2018
2018
Впровадження гібридної інтелектуальної системи для підтримки прийняття рішень
КВ Добруцький, ГВ Шимчук, ВІ Юрків
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
2017
Проблеми захисту комп’ютерних систем
ДМ Холод, ГВ Шимчук
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
2017
Огляд і аналіз проблеми впливу соціальних сигналів на результати пошуку
І Кормило, Г Шимчук
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Вразливість основних структурних елементів розподілених КС
Д Холод, Г Шимчук
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Уразливість основних структурних елементів розподілених КС
АР Дячишин, ГВ Шимчук
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
2016
Особливості сучасних КС як об'єкту захисту
АР Дячишин, ГВ Шимчук
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
2016
КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ МІСТА З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ OLAP
В Готович, О Назаревич, Г Шимчук
Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
2016
The Methods of Change Point Detection and Statistical Estimating of Dynamic of the Noise Stochastic Signals Characteristics
YZ Leschyshyn, OB Nazarevych, GV Shymchuk, EA Revutskyi, ...
THE SEVENTH WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” Safety in …, 2016
2016
Конспект лекцій з дисципліни Комп’ютерна графіка для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125 «Кібербезпека»
ГВ Шимчук, ОВ Маєвський, ОБ Назаревич
2016
Методичні вказівки до самостійної робіти студентів та модульного контролю знань з дисципліни «Розподілені системи моніторингу та керування» для студентів освітнього рівня …
ГВ Шимчук, ОВ Маєвський, ОБ Назаревич
2016
Консолідований інформаційний ресурс в туристичній сфері
Г Шимчук, К Швирло
ⅩⅨ наукова конференція Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Конспект лекцій з дисципліни «Розподілені системи моніторингу та керування»
ГВ Шимчук, ОВ Маєвський, ОБ Назаревич
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20