Мирослава Кривонос
Мирослава Кривонос
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання елементів дистанційного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами-філологами
ОМ Кривонос, МП Кривонос
International scientific journal, 48-55, 2016
22016
Роль презентацій в навчальному процесі
МП Кривонос, ОМ Кривонос
Інформаційно-комп’ютерні технології–2018, 260-262, 2018
12018
Огляд функціоналу он-лайн графічного редактора Pixlr як інструмента фахової підготовки вчителя інформатики
ОМ Кривонос, ОО Мосіюк, МП Кривонос
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані…, 2017
12017
FRITZING–програма для створення наочних електронних схем
ОМ Кривонос, МП Кривонос
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані…, 2020
2020
Хмарний графічний редактор Pixlr як інструмент фахової підготовки вчителя інформатики
ОМ Кривонос, МП Кривонос, ВЛ Рудніцький
Internauka Publishing House LLC, 2020
2020
Елементи схемотехніки в шкільному курсі інформатики
ОМ Кривонос, ЄВ Кузьменко, МП Кривонос, СВ Кузьменко
Комп’ютер у школі та сім’ї, 40-51, 2020
2020
Use of Pixlr cloud graphics editor in the course of computer science teacher professional training
OM Kryvonos, SS Zhukovskyi, MP Kryvonos
Zhytomyr Ivan Franko state university journal. Рedagogical sciences, 77-87, 2020
2020
WI-FI DIRECT-Технологія створення безпровідної комп’ютерної мережі
ОМ Кривонос, МП Кривонос
2020
Приклад використання платформи Arduino в курсі фізики середньої школи
ЄВ Кузьменко, МП Кривонос, СВ Кузьменко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
2018
Cамостійна робота як провідна форма організації навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни нові інформаційні технології
ОМ Кривонос, МП Кривонос
2018
Роль дисципліни Нові інформаційні технології в системі підготовки бакалаврів гуманітарних спеціальностей
МП Кривонос
Актуальні питання сучасної інформатики, 161-163, 2017
2017
Нові інформаційні технології
ОМ Кривонос, МП Кривонос
ЖДУ ім. І. Франка, 2017
2017
Електронний курс" Нові інформаційні технології"
МП Кривонос
ЖДТУ, 2016
2016
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕСИ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТУДЕНТАМИ-ФИЛОЛОГАМИ
АН Кривонос, МП Кривонос
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 48-55, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14