Follow
Vasyliev Sergey  Васильєв Сергій
Vasyliev Sergey Васильєв Сергій
Donetsk State University of Internal Affairs / Донецький державний університет внутрішніх справ
Verified email at dnuvs.ukr.education - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Цивільний процес: навчальний посібник
СВ Васильєв
X.: ТОВ «Одіссей 480, 5, 2008
1012008
Хозяйственное судопроизводство Украины: учеб. пособие
СВ Васильев
Харьков: Эспада, 2002
692002
Гражданский процесс: Учебное пособие
СВ Васильев
Харьков: Одиссей, 2006
622006
порівняльний цивільний процес: підручник
васильєв
правова єдність, 2015
532015
Гражданский процесс: курс лекций
SV Vasylʹjev
Эспада, 2010
442010
Цивільний процес України: навч. посіб.
СВ Васильєв
К.: Центр учб. л-ри, 2013
402013
Цивільний процес
СВ Васильєв
Київ: Алерта 506, 2019
342019
Загальноправові та спеціальні методи дослідження джерел цивільного процесуального права
СВ Васильєв
Університетські наукові записки, 123-128, 2013
342013
Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ: навчальний посібник
СВ Васильєв
Харків: Еспада 480, 2012
232012
Місце практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві України
СВ Васильєв
Проблеми законності, 70-82, 2012
212012
Деликтное судопроизводство
СВ Васильев
Одиссей, 2005
212005
Доказування та докази у господарському процесі України: монографія
СВ Васильєв, ЛМ Ніколенко
Espada, 2004
212004
Доказывание и доказательства в делах о возмещении вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным воздействием природной среды в гражданском процессе Украины
СВ Васильев
Государство и право, 81, 2000
212000
Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ
СВ Васильєв
Х.: Еспада, 2009
202009
Судова практика: поняття, значення і види
СВ Васильєв
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
192013
Джерела цивільного процесуального права України: традиції й інновації: монографія
СВ Васильєв
Х.: Еспада 432, 2013
182013
Господарський процес України: підручник
СВ Васильєв
Харків: Еспада, 15-16, 2010
182010
Правова доктрина–джерело процесуального права
СВ Васильєв
Актуальні питання інноваційного розвитку, 70-76, 2012
172012
Енциклопедія цивільного судочинства: основні інститути та теоретичні засади
СВ Васильєв
Київ: Алерта, 363, 2021
132021
Энциклопедия гражданского процесса
СВ Васильев
Х.: Харьков юридический, 793-794, 2009
132009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20