Юлія Ключко
Юлія Ключко
Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет культурології
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток соціально-культурної сфери України в умовах ринкових відносин: пошук нових моделей
Ю Ключко
К.: Нац. парл. б-ка України, 2003
82003
Музеєзнавство: словник-довідник
Ю Ключко
НАКККіМ, 2013
62013
Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та перетворень: Монографія.
Ю Ключко, В Ковтун, Л Троєльнікова, Н Цимбалюк
К.:НАКККіМ,, 2004
62004
Проблеми становлення та розвитку музеєзнавства
ЮМ Ключко
Там само, 59-69, 2013
52013
Проблеми праці і відпочинку у цивілізованих країнах Заходу
Ю Ключко
Посвіт, 2000
42000
Місія сучасного музею у контексті освітніх проблем
ЮМ Ключко
Культура і мистецтво у сучасному світі, 43-48, 2014
32014
Проблеми розвитку соціально-культурної сфери України в умовах ринкових відносин
ЮМ Ключко
Посвіт, 2000
32000
Сучасні освітні практики музеїв України
Ю Ключко
Агора: [зб.наук.ст.]Музеї та культурна дипломатія, С. 70-74., 2015
2*2015
. Проблема теоретичного осмислення соціальних функцій музею
Ю Ключко
Культура і мистецтво у сучасному світі. Наукові записки КНУКіМ., С.79-85, 2012
22012
Музей як культурно-освітній заклад: становлення та розвиток
Ю Ключко
Культура і сучасність:Альманах, С.78-85., 2007
22007
Інтерактивна експозиція як інструмент освіти
Ю Ключко
Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур : зб …, 2006
22006
Креативність як складова розвитку музейної комунікації
ЮМ Ключко
Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, 266-274, 2018
12018
З наукового життя 2011 р.
СБ Буйських
Археологія, 2012
12012
АКТУАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ
Ю Ключко
МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В НАУКОВІЙ ОСВІТІ, 51, 2019
2019
Теоретичні засади освітньої діяльності сучасних музеїв
Ю Ключко
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія …, 2018
2018
Практики розвитку креативного підходу в освітній діяльності музею
КЮ Миколаївна
Вісник КНУКіМ. Серія:Музеєзнавство і пам'яткознавство:наук.зб, 12-19, 2018
2018
Сучасні культурні практики у контексті ідей музейної педагогіки
Е Гончарової, М Ільбєйкіної, Ю Ключко, М Краєвського, Б Фатиги
tom XXVII 27 (2), 263-269, 2018
2018
Розвиток музеології в умовах соціально-культурних трансформацій музею
ЮМ Ключко
Культура і мистецтво у сучасному світі, 136-144, 2018
2018
БІБЛІОТЕКА–МУЗЕЙ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ ТА ОСВІТНІЙ РЕСУРС СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Т Бєлофастова, Ю Ключко, І Пантелейчук, В Соколов, О Сошнікова, ...
НАУКОВА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ВИМІРАХ СУЧАСНОСТІ Й МАЙБУТНЬОГО, 74, 2017
2017
Проекти музейного спрямування як чинник модернізації музейної галузі України
ЮМ Ключко
Питання історії науки і техніки, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20