Підписатись
Laptev Sergey
Laptev Sergey
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Необхідність розмежування понять загроза та ризик при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання
ІП Мігус, СМ Лаптєв
Ефективна економіка, 2011
752011
Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник
ОА Кириченко, СМ Лаптєв, ПЯ Пригунов, ОІ Захаров
За ред. Ял-кор. АПН України, к. юр. н., д. іс. н., ВС професора Сідака.–К …, 2010
61*2010
Пенсійна система України
ВІ Грушко, НВ Грушко, ОВ Бевзенко, ОВ Красота, СМ Лаптєв, ...
К.: Кондор, 2006
612006
Банківський нагляд: Навч. посіб
ВІ Грушко, СМ Лаптєв, ОС Любунь, КЄ Раєвський
К.: ЦНЛ, 2004
33*2004
Система банківського менеджменту
ОС Любунь, ЮА Потійко, СМ Лаптєв, КЄ Шевченко, МП Денисенко
навч. посіб./ОС Любунь.–К.: Кондор.–2007.–356 с, 2006
27*2006
Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): Навчальний посібник
СМ Лаптєв, МП Денисенко, ВГ Кабанов, ОС Лобунь
К.: ВД «Професіонал, 2004
232004
Фінансове планування у банку
СМ Лаптєв
Фінанси України, 102-108, 2001
152001
Перспективи співпраці освіти та бізнесу в сучасних економічних умовах
СМ Лаптєв, ОІ Шаров
Вчені записки Університету «Крок».-Київ, 4-15, 2008
92008
Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки
ІП Мігус, СМ Лаптєв
Економіка та держава, 15-17, 2011
82011
Казначейство банку
АО Кириченко, МП Денисенко, АП Гречан, ІМ Грищенко, СА Єрохін, ...
Центр учбової літератури, 2010
72010
INNOVATIVE METHOD OF RISK ASSESSMENT OF THE COMPANY'S ECONOMIC PROCESSES
A Bradul, S Laptev, V Shepeluk, M Yunatskyi, S Shypina
Academy of Strategic Management Journal 18 (1), 1-7, 2019
62019
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
ЮЯ Вовк, АЭ Воронкова, ВІ Грушко, МП Денисенко, ПД Дудкін, ГВ Кім, ...
НАУКА Й ЕКОНОМІКА, 13, 2005
5*2005
Концепція економічної безпеки антикризового управління економікою України: науково-аналітична доповідь/Лаптєв СМ, Сідак ВС, Пригунов ПЯ, Захаров ОІ-К
СМ Лаптєв
Університет економіки та права «Крок, 2009
42009
Фінансова модель бюджетування у банку
СМ Лаптєв, ОС Любунь
Фінанси України (укр.), 138-143, 2002
42002
РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ СУБ’ЄКТА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОС Власюк, ОА Кириченко, ВС Сідак, СМ Лаптєв, ВВ Крутов, ...
Science, 18, 2010
32010
THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF UKRAINIAN EMITENTS AFTER PLACEMENT OF SHARES ON FOREIGN MARKETS
S Laptіev, I Mihus
Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій, 39-48, 2018
22018
Страхування відповідальності керівництва суб’єктів господарювання як перспективний напрям посилення їх економічної безпеки
СМ Лаптєв, НВ Зачосова
Ефективна економіка, 2011
22011
ефективність системи упрАвліннЯ Як ключ До фінАнсової безпеки піДприємствА
ЛІ Абалкін, ОІ Баранівський, ЗМ Борисенко, ОФ Бєлов, ІФ Бінько, ...
Young 17 (2), 2015
1*2015
Засади економіко-правового виховання молоді в сучасних умовах
ВС Сідак, СМ Лаптєв
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 22-29, 2014
12014
Основні напрями забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства при організації випуску та публічного розміщення акцій
ІП Мігус, СМ Лаптєв
Інвестиції: практика та досвід, 10-15, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20