Сергій Лаптєв; Laptev Sergey
Сергій Лаптєв; Laptev Sergey
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Банківський нагляд: Навч. посіб
ВІ Грушко, СМ Лаптєв, ОС Любунь, КЄ Раєвський
К.: ЦНЛ, 2004
542004
Пенсійна система України, навчальний посібник, за редакціею доктора економічних наук, професора Грушка ВІ
ВІ Грушко, НВ Грушко, ОВ Бевзенко, ОВ Красота, СМ Лаптєв, ...
Київ, Кондор, 2006
49*2006
Пенсійна система України
ВІ Грушко, НВ Грушко, ОВ Бевзенко, ОВ Красота, СМ Лаптєв, ...
К.: Кондор, 2006
492006
Необхідність розмежування понять загроза та ризик при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання
ІП Мігус, СМ Лаптєв
Ефективна економіка, 2011
302011
Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник
ОА Кириченко, СМ Лаптєв, ПЯ Пригунов, ОІ Захаров
За ред. Ял-кор. АПН України, к. юр. н., д. іс. н., ВС професора Сідака.–К …, 2010
30*2010
Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): Навчальний посібник
СМ Лаптєв, МП Денисенко, ВГ Кабанов, ОС Лобунь
К.: ВД «Професіонал, 2004
272004
Система банківського менеджменту
ОС Любунь, ЮА Потійко, СМ Лаптєв, КЄ Шевченко, МП Денисенко
навч. посіб./ОС Любунь.–К.: Кондор.–2007.–356 с, 2006
26*2006
Фінансове планування у банку
СМ Лаптєв
Фінанси України, 102-108, 2001
132001
Перспективи співпраці освіти та бізнесу в сучасних економічних умовах
СМ Лаптєв, ОІ Шаров
Вчені записки Університету «Крок».-Київ, 4-15, 2008
82008
Казначейство банку
АО Кириченко, МП Денисенко, АП Гречан, ІМ Грищенко, СА Єрохін, ...
Центр учбової літератури, 2010
52010
Забезпечення фінансової безпеки підприємств
ІА Бланк, ОА Грушин, СО Грушин, ВІ Грушко, ВА Григорьєв, ...
НАУКА Й ЕКОНОМІКА, 24, 2005
42005
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
ЮЯ Вовк, АЭ Воронкова, ВІ Грушко, МП Денисенко, ПД Дудкін, ГВ Кім, ...
НАУКА Й ЕКОНОМІКА, 13, 2005
42005
Фінансова модель бюджетування у банку
СМ Лаптєв, ОС Любунь
Фінанси України (укр.), 138-143, 2002
32002
INNOVATIVE METHOD OF RISK ASSESSMENT OF THE COMPANY'S ECONOMIC PROCESSES
A Bradul, S Laptev, V Shepeluk, M Yunatskyi, S Shypina
Academy of Strategic Management Journal 18 (1), 1-7, 2019
22019
Концепція економічної безпеки антикризового управління економікою України: науково-аналітична доповідь/Лаптєв СМ, Сідак ВС, Пригунов ПЯ, Захаров ОІ-К
СМ Лаптєв
Університет економіки та права «Крок, 2009
22009
Основи актуарних розрахунків: навч.-метод. посібн.
СМ Лаптєв
К.: Вид-во" Алеута, 2004
22004
Основи актуарних розрахунків: Навчально-методичний посібник
СМ Лаптєв
К.: Алєрта, 2004
22004
Банковская деятельность (отечественный и зарубежный опыт): учеб. пособие.
СМ Лаптев
М.: Изд-во" Профессионал, 2004
22004
Мін-во освіти і науки України
СМ Лаптєв, ОС Любунь, КЄ Раєвський
Ун-т економіки та права “Крок, 0
2
Страхування відповідальності керівництва суб’єктів господарювання як перспективний напрям посилення їх економічної безпеки
СМ Лаптєв, НВ Зачосова
Ефективна економіка, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20